Tulosta

Tutkimus:
FIBRINOGEENI

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset, Kemia

Käyttöönottopäivä:
11.12.2020

1399 • P -Fibr

Pääkaupunkiseudun hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa ja 24/7 tutkimuksena Tampereella, Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä

Johdanto

Fibrinogeeni on maksan tuottama proteiini, josta muodostuu veren hyytymistapahtumassa trombiinin vaikutuksesta fibriiniä. Plasman fibrinogeenipitoisuuteen vaikuttavat synteesinopeus ja muuttumisnopeus fibriiniksi.

Indikaatiot

DIC

Vuototaipumuksen selvittely epäiltäessä fibrinogeenin vajausta. Korvaushoidon seuranta.

Tromboositaipumuksen selvittely erityistapauksissa.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen pyyntö tai paperinen Hemostaasitutkimuslähete

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen hoitoyksiköt:

3355 P -Vuotot -pyyntö, kun fibrinogeeni halutaan pyytää kiireettömänä diagnostisena tutkimuksena. Pyyntö tulee kirjoittaa lähetteen kysymyksenasettelukenttään.

1399 P -Fibr -pyyntö, kun fibrinogeenimääritys halutaan päivystystutkimuksena.

Näyteastia

24/7 -tuotanto:

Hukkaputki: lisäaineeton putki (5/4 ml)

Hyytymistekijäputki: 9NC / natriumsitraatti 3,2% /0,109 M, 5/3,5 ml tai vastaava putkikoko.

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio (Fimlabin ulkopuoliset yksiköt):

Katso fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet -> Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Näyte

24/7 -tuotanto:

Poisheitettävä hukkaputki: lisäaineeton hukkaputki tai sitraattiputki

Varsinainen näyte: vähintään 2 ml plasmaa

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio (Fimlabin ulkopuoliset yksiköt):

Katso fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet -> Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

24/7 -tuotanto:

Näyte säilyy kokoverenä näytteenottoputkessa 8 h ja erotettu plasma 3 vrk huoneenlämmössä. Ei jääkaappisäilytystä.

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio (Fimlabin ulkopuoliset yksiköt):

Katso fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Menetelmä

Näytteeseen lisätään trombiinia sekä CaCl2:a ja mitataan näytteen hyytymiseen kuluva aika. Ns. Claussin menetelmässä hyytymisaika on riippuvainen näytteen funktionaalisesti aktiivisen fibrinogeenin pitoisuudesta.

Tulos valmiina

24/7 -tuotanto:

Päivystystutkimus

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio:

Vastaus on valmis viikossa näytteen saapumisesta Hemostaasilaboratorioon.

Viiteväli

P -Fibr

Aikuiset 2.0 – 4.0 g/l
   
0 – 1 kk 1.9 – 4.3 g/l
1 kk – 2 v    1.7 – 3.3 g/l
2 – 12 v 2.0 – 3.8 g/l
12 – 21 v     1.8 – 3.6 g/l

 

Tulkinta

Plasman fibrinogeenitaso on alentunut mm. vaikeissa maksan toimintahäiriöissä (vähentynyt tuotto), fibrinolyyttisissä tiloissa ja yleistyneessä suonensisäisessä hyytymisessä (DIC; lisääntynyt kulutus) sekä harvinaisessa perinnöllisessä fibrinogeenin vajauksessa (hypofibrinogenemia). Fibrinogeeni kuuluu ns. akuutin vaiheen proteiineihin ja sen pitoisuus nousee mm. tulehdusreaktioissa, syöpätaudeissa ja loppuraskauden aikana. Lisäksi kohonneita pitoisuuksia tavataan nefroottisessa syndroomassa. Fibrinogeenitaso nousee iän myötä. Kohonneisiin plasman fibrinogeenipitoisuuksiin liittyy lisääntynyt valtimotukosriski.