Tulosta

Tutkimus:
ANTIFAKTORI XA-AKTIIVISUUS (hepariinin estovaikutus aktivoituneeseen hyytymistekijä X:een)

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
25.10.2023

3828 • P -AntiFXa

Tekopaikat: 24/7 tutkimuksena Tampereella, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Vaasassa ja Lahdessa

Johdanto

Pienimolekyylistä hepariini kiihdyttää aktivoitujen hyytymistekijöiden (XIIa, kallikreiini, Xa) estoa sitoutumalla kompleksiksi antitrombiinin kanssa. Sen antitromboottinen vaikutus korreloi hyytymistekijä X:n aktiivisuuteen. Pienimolekyylisen hepariinin käyttö vaikuttaa vain vähän APT- ja tromboplastiiniaikaan.

Indikaatiot

Pienimolekyylisen hepariinin käytön seuranta erityistilanteissa (esim. lapset, raskaus, suurentunut vuotovaara, maksan ja munuaisten vajaatoiminta, trombolyysihoidon jälkeen, antitromboottisen yhdistelmälääkityksen yhteydessä sekä silloin kun potilaan paino poikkeaa huomattavasti normaalista). Yleensä laboratorioseuranta ei ole kuitenkaan tarpeellinen.

Tutkimus on tarkoitettu vain enoksapariinilla (Klexane), daltepariinilla (Fragmin) ja tintsapariinilla (Innohep) hoidettavien potilaiden seurantaan. Muita lääkkeitä käytettäessä on tutkimuksesta sovittava erikseen laboratorion kanssa arkisin päiväaikana. Fondaparinuuksin ja danaparoidin pitoisuutta voidaan arvioida AntiFXa -menetelmän avulla (katso kohta Tulkinta).

Näyteastia

Lisäaineeton hukkaputki 5/4 ml

Hyytymistekijäputki 9NC /natriumsitraatti 3,2% / 0,109 M, 5/2,7 ml

Näyte

Poisheitettävä hukkaputki:

4 ml verta lisääaineettomaan hukkaputkeen tai 2,7 ml verta sitraattiputkeen

 

Varsinainen näyte:

2,7 ml verta sitraattiputkeen

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Määritys voidaan tehdä primaariputkesta 8 h kuluessa näytteenotosta. Muussa tapauksessa plasma erotetaan. Plasma säilyy 2 vrk huoneenlämmössä ja 1 kk – 20°C:ssa. Tuoreesta näytteestä voidaan tehdä muitakin hyytymistutkimuksia.

 

Menetelmä

Testi perustuu hyytymistekijä Xa:n inhibitioon AT III -hepariinikompleksin vaikutuksesta. Ylimäärä Xa:ta reagoi kromogeenisen substraatin kanssa ja reaktion lopputuotetta mitataan spektrofotometrisesti.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

Ennen hoidon aloittamista pitoisuus on 0 U/ml. Suositeltava hoitoalue, ks. Pharmaca Fennica.

Tulostaso < 0,1 vastataan ALLE 0.1.

Tulostaso > 2 vastataan YLI 2.

Tulkinta

Fondaparinuuksihoito:
Mikäli potilas saa fondaparinuuksia, voidaan P -AntiFXa tulos kertoa kertoimella 0,80 fondaparinuuksipitoisuuden arvioimiseksi (fondaparinuuksitulos on tällöin yksikköä µg/ml).

Danaparoidihoito (Orgaran):
Mikäli potilas saa danaparoidia, voidaan P -AntiFXa tulos kertoa kertoimella 0,77 danaparoidipitoisuuden arvioimiseksi (danaparoiditulos on yksikköä U/ml).

Virhelähteet

Tutkimus ei sovellu anti-FXa-aktiivisuuden mittaamiseen andeksaneetti alfan antamisen jälkeen (menetelmä arvioi tällöin lääkepitoisuuden virheellisen suureksi). Näissä tapauksissa hoidon seurannan tulee perustua pääasiassa kliinisiin parametreihin.

Lisätiedot

Pienimolekyläärisen hepariinin vaikutus perustuu osittain yhteisvaikutukseen potilaan plasmassa olevan antitrombiini III:n  (AT3) kanssa. Mikäli P -AntiFXa-tulos on yllättävän matala, suositellaan potilaan P-AT3:n määrittämistä. Vain hyvin matalilla AT3-pitoisuuksilla (<30%) on vaikutusta P -AntiFXa-tulokseen.