Tulosta

Tutkimus:
TROMBOPLASTIINIAIKA, AKTIVOITU, PARTIAALINEN

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset, Kemia

Päivitetty:
25.10.2023

2783 • P -APTT

Tekopaikat: 24/7 tutkimuksena Tampereella, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Vaasassa; laboratorion aukioloaikoina Pietarsaaressa ja pääkaupunkiseudun hemostaasilaboratoriossa

Johdanto

P -APTT mittaa sisäistä hyytymisjärjestelmää (protrombiini, FV, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII). APTT on hyvä sisäisen hyytymisjärjestelmän seulontakoe, mutta sen herkkyys ei riitä lievien puutosten osoittamiseen. Tutkimus löytää suhteellisen herkästi hyytymistapahtuman hitaissa alkuvaiheissa olevat vajaukset siten, että APTT pitenee herkimmin hyytymistekijöiden XII, XI, IX ja VIII vajauksissa. APTT pitenee FX:n tai V:n aktiivisuuksien ollessa alle 20 % normaalista. Nopean loppuvaiheen puutoksista protrombiinimäärän tulee olla alle 10 % tai fibrinogeenin määrän 0.5 – 1.0 g/l ennen kuin APTT pitenee.

Indikaatiot

Hepariinihoidon seuranta. Vuoto- ja tromboositaipumuksen selvittely.
Pienimolekyylisen hepariinihoidon seurannassa käytetään tarvittaessa tutkimusta 3828 P -AntiFXa.

Näyteastia

Hyytymistekijäputki 9NC /natriumsitraatti 3,2% / 0,109 M, 5/2,7 ml

Näyte

Sitraattiplasmaa, hyytymistekijäputki. Näyte otettava merkkiviivaan, jotta veren ja antikoagulantin suhde on oikea.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy kokoverenä tai plasmana huoneenlämmössä työpäivän ajan (n. 8 h). Näyte säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. Näyte voidaan tarvittaessa erotella ja plasma pakastaa. Ei jääkaappisäilytystä.

Hepariinihoitopotilaan näyte tulee sentrifugoida mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen ja analysoida viimeistään 2 tunnin kuluessa näytteenotosta. Tähän aikaan tulee huomioida näytteen kuljetukseen, käsittelyyn ja analysointiin vaadittava aika. Muut P -APTT näytteet säilyvät analysointikelpoisina työpäivän ajan.

Menetelmä

Plasmaa inkuboidaan yhdessä reagenssin kanssa ja mitataan hyytymiseen kulunut aika.

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

P -APTT 25 – 39 s

P -APTT 23 – 32 s Pohjanmaa

P-APTT 32 – 39 s Pääkaupunkiseudun Hemostaaslaboratorio

Tulkinta

Hepariinihoidon seurannassa hoitoalue on 2 – 3 kertaa hyytymisaika, joka on saatu ennen hepariinihoidon aloittamista. Hoito pienimolekyylisellä hepariinilla ei juurikaan vaikuta APT-aikaan. Pidentyneitä aikoja tavataan lisäksi mm. hemofiliassa, von Willebrandin taudissa ja hyytymistekijä XII:n vajauksessa. (Huom! APTT-määritystä ei voi käyttää FXII-puutospotilaan hepariinihoidon seurannassa. Ota yhteys laboratorioon hyvissä ajoin vaihtoehtoisen mittausmenetelmän suhteen). Lupusantikoagulantti pidentää APT-aikaa usein spontaanisti.