Tulosta

Tutkimus:
NEUTROFIILIEN SYTOPLASMA-ANTIGEENI, VASTA-AINEET

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
29.1.2024

3612 • S -ANCA

Johdanto

Tutkimus 3612 S-ANCA sisältää tutkimukset C-ANCA ja P-ANCA ( menetelmänä immunofluoresenssi).

Spesifiset EIA tutkimukset 4148 S- MPOAb ja 4160 S-Pr3Ab tulee pyytää erikseen.

Indikaatiot

Systeemisten vaskuliittien, kuten granulomatoottisen polyangiitin, diagnostiikka niissä tapauksissa, joissa spesifiset S-MPOAb ja/tai S-Pr3Ab ovat jääneet negatiivisiksi ja kliininen epäily on vahva.
ANCA vaskuliittien primaaridiagnostiikassa tulee ensisijaisesti käyttää spesifisisiä S-Pr3Ab ja S-MPOAb tutkimuksia.

Muiden inflammatoristen tilojen diagnostiikka (esim. IBD).

Näyteastia

5/4ml seerumi/geeliputki

Näyte

1 ml seerumia

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Voidaan lähettää huoneenlämmössä.

Menetelmä

Epäsuora immunofluoresenssi

Tekotiheys

Kerran viikossa

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa

Viiteväli

C-ANCA:  ALLE 20 titteri
P-ANCA : ALLE 20 titteri

Tulkinta

Vastaukseen liitetään lausunto. Uudesta positiivisesta tuloksesta (värjäytymiskuvio C-ANCA granulaarinen) ilmoitetaan  puhelimitse.

Testissä erotetaan kolme pääasiasiallista värjätymiskuviota:

  1. Sytoplasminen granulaarinen, ns. klassinen, C-ANCA
    Liittyy läheisesti granulomatoottiseen polyangiittiin. Potilailla on usein Pr3-vasta-aineita.
  2. Sytoplasminen homogeeninen C-ANCA (atyyppinen ANCA)
    Voi liittyä vaskuliittiin, mutta kliininen merkitys on yleensä vähäinen.
  3. Perinukleaarinen P-ANCA
    Voi liittyä Wegenerin granulomatoosin lisäksi muihin pienten suonten vaskuliitteihin (mm. mikroskooppinen polyarteriitti, Churg-Straussin oireyhtymä) sekä fokaaliseen segmentaaliseen glomerulonefriittiin. Potilailla on tällöin lähes aina MPO-vasta-aineita. P-ANCA:a tavataan usein myös tulehduksellisissa suolisto- ja nivelsairauksissa. Niissä löydöksen merkitys on osin epäselvä eikä vasta-aineiden spesifiseetti yleensä selviä MPOAb tutkimuksessa.

Mikäli potilaalla on vain tietylle alueelle rajoittunut vaskuliitti, testi voi jäädä negatiiviseksi. Yleisoireisessa vaskuliitissa testi on yleensä positiivinen ja vasta-ainetasot korreloivat tautiaktiivisuuden kanssa. Korkea titteri vähäoireisella potilaalla edellyttää tarkkaa seurantaa.

Virhelähteet

Tumavasta-ainepositiiviset näytteet ovat immunofluoresenssi menetelmällä vaikeatulkintaisia; vaativat varmistustestejä ja viivästyttävät vastausta.
Mikrobiologisesti kontaminoitunut näyte voi vaikeuttaa immunofluoresenssimenetelmän tulkintaa.

Lisämääre

Immunofluoresenssi