Tulosta

Tutkimus:
TSH-RESEPTORI, VASTA-AINEET

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
16.4.2024

4965 • S -TSHRAb

Johdanto

TSH-reseptoria (TSHR) stimuloivat vasta-aineet (TSAb, thyroid stimulating anti-bodies) kiinnittyvät kilpirauhasen epiteelisolujen reseptoriin, aktivoivat sen ja indusoivat solut tuottamaan ylimäärin kilpirauhashormoneja. Potilaille kehittyy hypertyreoosi (Basedowin tauti eli Graves’in tauti). Vasta-aineita voidaan osoittaa aktiivissa Basedowin taudissa yli 90 %:lla potilaista.

Jotkut TSH-reseptoriin sitoutuvista vasta-aineista inhiboivat reseptorin toimintaa (TBAb, thyroid blocking antibody) ja voivat aiheuttaa atrofisen autoimmuunityreoidiitin ja hypotyreoosin. Osa sitoutuvista vasta-aineista on vaikutuksiltaan neutraaleja. Mikään diagnostiikassa yleisesti käytetyistä TSH-reseptorivasta-aineiden tutkimusmenetelmistä ei erota vaikutuksiltaan erilaisia vasta-aineita toisistaan.

Vasta-aineiden seuranta on erityisen tärkeää raskauden aikaisen hypertyreoosin hoidossa. Eksoftalmus-oireyhtymässä koholla olevat vasta-aineet voivat olla ensimmäinen ja ainoa viite Basedowin taudista, sillä silmäoireet voivat alkaa ennen hypertyreoosia.

Indikaatiot

Hypertyreoosihoidon seuranta erityisesti potilailla, joilla taudin aikaisemmassa vaiheessa on ollut kilpirauhasta stimuloivia vasta-aineita. Eksoftalmus-oireyhtymän ja hypertyreoosin erotusdiagnostiikka.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml tai seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 1 – 2 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Fluoroentsyymi-immunologinen menetelmä.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

Viiden arkipäivän kuluessa.

Viiteväli

normaali alle 2.9    IU/l
raja-arvo 2.9 – 3.3 IU/l
kohonnut yli 3.3 IU/l

Tulkinta

Tyreoideaa stimuloivat vasta-aineet ovat aktiivisessa Basedowin taudissa lähes aina suurentuneet. Mikäli hypertyreoosia hoidetaan lääkkein, pienentyvä vasta-ainetaso on ennusteellisesti hyvä merkki. Suurentunut tai suureneva vasta-ainetaso taas viittaa lääkehoidon epäonnistumiseen ja taudin paluuseen hoidon jälkeen. Äidin kilpirauhasvasta-aineet läpäisevät istukan ja voivat vaikuttaa myös sikiön kilpirauhaseen. Tyreoideaa stimuloivat vasta-aineet voivat aiheuttaa sikiölle hypertyreoosin, vaikka äiti olisi eutyreoottinen, jos vasta-ainepitoisuus on vahvasti positiivinen. Joskus inhiboivat vasta-aineet voivat aiheuttaa neonataalisen hypotyreoosin. Niinpä TSHRAb-positiivisen äidin sikiötä on seurattava huolellisesti, vaikka äiti olisi hoidettu eutyreoosiin.

Epäselvissä silmäoireissa korkea TSHRAb-pitoisuus viittaa Basedowin tautiin. Vasta-ainetasoa käytetään myös ennustamaan silmäoireiden hoidon onnistumista.