Tulosta

Tutkimus:
HLA-NARKOLEPSIA, DNA-tutkimus

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia

Päivitetty:
22.11.2023

4881 • B -HLANark

Johdanto

Narkolepsiaan sairastuneista lähes 100 prosentilla todetaan HLA-DQA1*01:02 ja HLA-DQB1*06:02. Positiivinen tutkimustulos tukee diagnoosia, mutta ei yksin ole diagnostinen, koska kyseiset HLA-tekijät esiintyvät noin 14-18 prosentilla normaaliväestössä. Mikäli näitä HLA-tekijöitä ei todeta, on narkolepsian todennäköisyys erittäin pieni.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Näytteitä otetaan maanantaista torstaihin.

Pyynnön teon yhteydessä vastataan seuraaviin esitietokysymyksiin. Erillistä paperista lähettä ei tarvita Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Keski-Suomessa.

Yhteyshenkilö:
Yhteyshenkilön puhelinnumero:
Näytteen saapumisajankohta / kuljetustapa:
Diagnoosi:
Kysymyksen asettelu:
Lisätietoja:

Paperinen lähete tarvitaan edelleen Päijät-Hämeessä ja Pohjanmaalla HLA_tautiassosiaatio_farmakogenetiikka

Näyteastia

EDTA-putki (K2) 7/6 ml

Näyte

6 ml EDTA-verta

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteet säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä.

Menetelmä

Polymeraasiketjureaktioon eli PCR:ään pohjautuva menetelmä SSO/bead array.

Tulos valmiina

2 viikon kuluessa

Tulkinta

Kirjallisessa vastauksessa ilmoitetaan positiivinen/negatiivinen löydös tautiin assosioituvan HLA-alleelin osalta.

Lisätiedot

Veripalvelun näyteinfo p. 029 300 1414