Tulosta

Tutkimus:
LAKTAATTIDEHYDROGENAASI

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
6.11.2020

4526 • P -LD

Johdanto

Laktaattidehydrogenaasi on reaktiota pyruvaatti + NADH + H+ -> laktaatti + NAD+ katalysoiva entsyymi, jota on kaikkien solujen sytosolissa. Erityisen paljon sitä on hepatosyyteissä, lihaksistossa, sydänlihaksessa ja punasoluissa. Laktaattidehydrogenaasipitoisuus kohoaa monissa orgaanisissa taudeissa, joten tutkimus on epäspesifinen.

Indikaatiot

Määritystä käytetään lisätutkimuksena pernisiöösin anemian, hemolyyttisten tilojen, hematologisten maligniteettien, maksa- ja lihastautien, sydäninfarktin sekä keuhkoembolian diagnostiikassa ja seurannassa.

Näyteastia

Li-hepariinigeeliputki 5/4 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa. Vältä hemolyysiä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy huoneenlämmössä viikon ajan, ei saa säilyttää jääkaapissa eikä pakastaa. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Kineettinen mittaus pohjoismaisen suosituksen mukaan.

Tulos valmiina

Arkipäivisin samana päivänä.

Viiteväli


P -LD  
Aikuiset 18 -69 v 105 – 205 U/l (37°C)
              ≥ 70 v 115 – 255 U/l (37°C)
Lapset:  
alle 1 v  alle 355 U/L (37°C)
1 – 5 v alle 305 U/l (37°C)
6 – 12 v alle 245 U/l (37°C)
13 – 17 v alle 220 U/l (37°C)

Tulkinta

Plasman laktaattidehydrogenaasiaktiivisuus kohoaa akuuteissa soluvaurioissa. Sydäninfarktissa laktaattidehydrogenaasipitoisuus nousee parissa päivässä ja pysyy korkeana selvästi pidempään kuin ASAT.

Kohonneita arvoja tavataan myös akuutissa hepatiitissa, lihaksiston taudeissa, keuhkoemboliassa, hemolyyttisissä tiloissa, pernisiöösissä anemiassa, myeloisissa ja lymfaattisissa leukemioissa ja malignien kasvainten yhteydessä.

Hemolyysi nostaa tulosta.

Virhelähteet

Näytteenotosta johtuva hemolyysi.