Tulosta

Tutkimus:
ITRAKONATSOLI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
23.1.2023

6163 • S -Itrakon

Johdanto

Itrakonatsoli on triatsolien ryhmään kuuluva sienilääke. Itrakonatsolipitoisuudet kudoksissa voivat kestohoidossa olla moninkertaiset seerumista mitattuun tasoon verrattuna, ja kudosten pitoisuudet säilyvät melko suurina päiviä – viikkoja. Itrakonatsolin päämetaboliitin hydroksi-itrakonatsolin jäännöspitoisuudet seerumissa ovat kestohoidossa noin kaksinkertaisia itrakonatsoliin verrattuina.

Itrakonatsoli ja hydroksi-itrakonatsoli ovat voimakkaita CYP3A4-entsyymin estäjiä ja hidastavat näin merkittävästi useiden maksassa metaboloituvien lääkeaineiden eliminaatiota voiden siten lisätä huomattavasti niiden pitoisuuksia seerumissa.

Tutkimuksesta vastataan itrakonatsolin huippupitoisuuden lisäksi päämetaboliitin hydroksi-itrakonatsolin huippupitoisuus.

Indikaatiot

Optimaalisen annoksen löytäminen ja lääkkeen kumuloitumisen estäminen.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan 2 – 3 tuntia lääkkeen ottamisen jälkeen.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

S -Itrakon: huippupitoisuus: 0.5 – 2.0 mg/l 

S -OHItrak: huippupitoisuus: 0.5 – 1.0 mg/l

Tulkinta

Itrakonatsolin terapeuttisen pitoisuuden rajoja ei voi yksiselitteisesti määritellä, sillä ne riippuvat mm. hoidettavasta sieni-infektiosta. Annosta suurennettaessa itrakonatsolin seerumipitoisuus suurenee enemmän kuin lineaarisessa suhteessa annokseen. Kudoksissa itrakonatsolin pitoisuus on moninkertainen seerumipitoisuuteen verrattuna. Itrakonatsolin puoliintumisaika on noin 1 – 3 vuorokautta jatkuvassa hoidossa. Hydroksi-itrakonatsolin seerumipitoisuus on jatkuvassa hoidossa noin 2 – 3 kertaa niin suuri kuin itrakonatsolin pitoisuus.

Lisätiedot

Alihankintalaboratorio: Synlab Suomi

Kirjallisuus:

Hagihara M, Kasai H et al. Pharmacokinetic-pharmacodynamic study of itraconazole in patients with fungal infections in intensive care units. J Infect Chemother (2011) 17:224-230. 

Vandewoude K, Vogelaers D et al. Concentrations in Plasma and Safety of 7 Days of Intravenous Itraconazole Followed by 2 Weeks of Oral Itraconazole Solution in Patients in Intensive Care Units. Antimicrobial Agents and Chemotherapy (Dec. 1997):2714-2718.