Tulosta

Tutkimus:
VORIKONATSOLI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
10.4.2024

6167 • S -Vorikon

Johdanto

Vorikonatsoli on triatsoliryhmään kuuluva laajakirjoinen sienilääke, jota käytetään vakavien sieni- ja hiivainfektioiden hoitoon. Sitä hyödynnetään myös profylaktisena lääkityksenä immunosuppressiivisissa erityistilanteissa.

Indikaatiot

Terapeuttisen tason seuranta ja toksisuuden arviointi.

Potilaan esivalmistelu

Näyte jäännöspitoisuuden mittaamiseksi otetaan juuri ennen seuraavaa lääkeannosta ja aikaisintaan vuorokauden kuluttua hoidon aloittamisesta tai annoksen muuttamisesta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS)

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa

Viiteväli

1.0 – 5.0 mg/l

Tulkinta

Hoitava lääkäri tulkitsee pitoisuuden suhteessa lääkeannokseen, näytteenottoajankohtaan ja potilaan kliiniseen tilaan. Syvien sieni-infektioiden hoidossa seerumin vorikonatsolin jäännöspitoisuuden (näytteenotto noin 12 tuntia edellisestä annoksesta) viitealueeksi on suositeltu 1 – 5.5 mg/l (Pascual ym. Clin Infect Dis 2008:46:201-11). Neurologisten haittavaikutusten ja näköhäiriöiden todennäköisyys lisääntyy, jos jäännöspitoisuus ylittää 5.5 mg/l, ja pitoisuuksilla yli 10 mg/l vakavien haittojen riski lisääntyy selvästi.

Vorikonatsoli eliminoituu metaboloitumalla pääasiassa CYP2C19-entsyymin (osittain CYP2C9- ja CYP3A4-entsyymien) välityksellä maksassa. Annosta suurennettaessa sen seerumipitoisuus suurenee suhteellisesti enemmän kuin annos. CYP2C19-entsyymin estäjät voivat suurentaa ja metabolian induktorit vastaavasti pienentää vorikonatsolipitoisuutta. Perinnöllisesti hitailla CYP2C19-metaboloijilla vorikonatsolialtistus on noin nelinkertainen verrattuna nopeisiin metaboloijiin.