Tulosta

Tutkimus:
HE4, EPIDIDYMAALINEN ANTIGEENI 4

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
24.5.2023

6398 • P -HE4

Johdanto

Epididymaalinen antigeeni 4 (HE4) on WFDC-ryhmän proteiini, jota muodostuu elimistössä mm. hengitysteiden ja sukutiehyiden epiteelissä. HE4-määritystä käytetään seroosin epiteliaalisen munasarjasyövän seurannassa yhdessä CA12-5 antigeenin kanssa sekä myös riskinarvioinnissa potilailla, joilla on tähän syöpään viittaavia oireita ja löydöksiä. Hoitovasteen seurannassa ≥ 20 % muutos HE4-pitoisuudessa katsotaan yleensä merkittäväksi ja pitoisuuden kohoaminen vähintään 25 % lähtötasosta indikoi taudin progressiota noin 40 %:lla potilaista.

Indikaatiot

Seroosin epiteliaalisen munasarjasyövän seuranta ja riskinarvio yhdessä CA12-5 -määrityksen kanssa.

Tutkimusta ei voi käyttää munasarjasyövän seulontaan, sillä normaalialueella oleva pitoisuus ei sulje pois syövän mahdollisuutta eikä kohonnut pitoisuus osoita syövän olemassaoloa.

Näyteastia

Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte lähetetään huoneenlämmössä, jos se on perillä saman päivän aikana. Muutoin näyte säilytetään jääkaapissa ja lähetetään kylmässä 2 vrk:n sisällä, mitä pidempiaikainen säilytys (ad 12 viikkoa) ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Elektrokemiluminesenssi (ECLIA)

Tulos valmiina

Saman päivän aikana näytteen saapumisesta laboratorioon.

Viiteväli

< 50 v alle 70 pmol/l
≥ 50 v   alle 90 pmol/l

Tulkinta

Seroosin epiteliaalisen munasarjasyövän lisäksi HE4:n pitoisuuden on todettu olevan koholla endometriumkarsinooman ja joskus myös hyvänlaatuisten gynekologisten sairauksien yhteydessä. Musinoosin epiteliaalisen munasarjasyövän ja itusolukasvainten kohdalla HE4-pitoisuus ei yleensä ole suurentunut, joten määrityksen käyttöarvo näiden syöpätautien seurannassa on vähäinen. Normaali kohdunsisäinen raskaus ei nosta HE4-pitoisuutta.

Muissa maligniteeteissa (keuhko-, rinta- ja virtsarakkosyövät, ruuansulatuskanavan syövät mm. vatsalaukun ja haiman adenokarsinooma) sekä munuaisten ja sydämen vajaatoiminnassa voidaan myös todeta viiteylärajaa korkeampia HE4-pitoisuuksia.

Virhelähteet

Poikkeavia pitoisuuksia saattaa ilmetä potilailla, joille on kehittynyt menetelmää häiritseviä antihiirivasta-aineita (HAMA).