Tulosta

Tutkimus:
SIROLIMUUSI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
2.5.2018

6086 • B -Sirolim

Johdanto

Sirolimuusi on immunosuppressiivinen lääke, jota käytetään varsinkin munuaisensiirron jälkeisen hyljintäreaktion estoon. Sirolimuusin metaboloitumaton muoto vastaa noin 90 % lääkkeen immunosuppressiovaikutuksesta. Sirolimuusi erittyy suurimmaksi osaksi ulosteisiin ja vain pieninä määrinä virtsaan. Munuaistoiminta ei juuri vaikuta lääkkeen farmakokinetiikkaan. Lääkkeen puoliintumisaika veressä on toistuvien oraalisten annosten jälkeen munuaissiirtopotilailla stabiilivaiheessa 62 ± 16 h ja vakaan tilan pitoisuuden saavuttamiseen kuluu noin 5-7 päivää. Maksan vajaatoiminnassa sirolimuusin puoliintumisaika on tavallista pidempi ja vakaa pitoisuus saavutetaan hitaammin.

Indikaatiot

Immunosuppressiivisen lääkityksen terapeuttisen tason seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan tavallisesti aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

EDTA-putki 5/3 ml tai pienillä lapsilla EDTA-mikroputki

Näyte

Näyte lähetetään analysoitavaksi kokoverenä. Lapsilta näytteen voi ottaa ihopistosnäytteenä, vähintään 350 µl verta EDTA-mikroputkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte lähetetään huoneenlämpöisenä, mutta jos kuljetus kestää yli 24 tuntia, näyte lähetetään kylmälähetyksenä. Näyte säilyy tarvittaessa jääkaapissa, jonka jälkeen lähetys kylmäkuljetuksena.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Kolmen arkipäivän kuluessa.

Jos näyte on alihankintalaboratoriossa tutkimuspäivänä ennen klo 14.00, vastaus käytettävissä samana päivänä.

Tulkinta

Vastaus ilmoitetaan yksikkönä µg/l. Hoitava lääkäri tulkitsee tuloksen suhteessa käytettyyn annostukseen, näytteenottoajankohtaan ja potilaan kliiniseen tilaan.

Menetelmä ei ristireagoi sirolimuusin metaboliatuotteiden (F4 ja F5) kanssa, minkä vuoksi vastauksena annettavat potilasnäytteistä mitatut pitoisuusarvot ovat keskimäärin 28 % matalammat kuin immunologisella menetelmällä saatavat tulokset. Menetelmä on muuttunut 2.5.2018.