Tulosta

Tutkimus:
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS- HERKISTYNEET SOLUT, GAMMAINTERFERONI, ERITYS, VERESTÄ

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
29.1.2024

6173 • B -TbIFNg

Johdanto

B-TbIFNg on immunologinen tutkimusmenetelmä, jolla osoitetaan potilaan verestä M. tuberculosis antigeeneille herkistyneitä T-lymfosyyttejä, mittaamalla testissä stimuloituneiden solujen tuottamaa interferoni gammaa (IFNg) EIA-menetelmällä, kuitenkaan näitä soluja erikseen puhdistamatta (vrt. B-LyTbIFN, KL 6174, testi eristetyillä T- lymfosyyteillä).

Testin erityisnäyteputkissa (TB1 ja TB2-putket) on M. tuberculosis – bakteerille ominaisia proteiinipeptidejä (ESAT-6, CFP-10), joita ei ole rokotteena käytetyssä BCG-bakteerissa. Peptidit stimuloivat bakteerin aktivoimia T-lymfosyyttejä tuottamaan IFNg:tä. TB1-putkessa olevat antigeenipeptidit stimuloivat CD4+ ja TB2-putkessa olevat antigeenipeptidit CD8+ -T-lymfosyyttejä. IFNg-pitoisuus plasmafraktiosta mitataan EIA-menetelmällä. Tuotettu IFNg:n määrä on verrannollinen herkistyneiden lymfosyyttien määrään. Verinäytteen lymfosyyttien toimintakelpoisuuden osoituksena käytetään potilaan PHA-mitogeenilla stimuloituja soluja (MITOGEN-putki) ja negatiivisena kontrollina toimivat potilaan simuloimattomat solut (NIL-putki).

Indikaatiot

Mycobacterium tuberculosis -bakteerin aiheuttamat kliiniset ja subkliiniset infektiot, erityisesti vaikeasti diagnosoitavat ekstrapulmonaaliset muodot (luustopesäkkeet, lymfadeniitti), sekä latentin tuberkuloosi (LTBI) -infektion diagnostiikka esimerkiksi varotoimena ennen infektioriskiä lisäävän hoidon aloitusta.

Menetelmä on siihen tarvittavan pienen näytetilavuuden vuoksi erityisen sovelias lapsipotilaiden diagnostiikkaan sekä toisaalta tilanteissa, joissa ei voida käyttää tutkimusta B -LyTbIFN, KL 6174, jossa näyte tulee toimittaa tutkivaan laboratorioon 4 tunnin kuluessa.

HUOM! Haponkestävän sauvan värjäys ja viljely ovat edelleen ensisijaisia menetelmiä kliinisissä tuberkuloosi-infektioissa.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

ATK-pyyntö. Mikäli ei ole mahdollista tehdä pyyntöä atk:lle, täytetään yleislähete.
Hoitavan lääkärin tulee kirjoittaa lähetteeseen diagnoosin kannalta oleelliset seikat.

Näytteitä voidaan ottaa maanantaista torstaihin (ei ennen arkipyhiä), kunhan varmistutaan siitä, että näyte ehtii käytännössä saman päivän aikana (16 tunnin sisään) jatkokäsiteltäväksi. Myös perjantai soveltuu näytteenottopäiväksi, mikäli varmistutaan siitä, että jatkokäsittely on mahdollista tehdä 16 h kuluessa näytteenotosta. Kuljetus huoneenlämmössä. Mikäli erityistilanteissa näytettä suunnitellaan otettavaksi johonkin muuhun aikaan, eikä jatkokäsittelypaikka ole tiedossa, näytteenotosta tulee informoida Fimlab:in Käpy-työpistettä puhelimitse (p. 03-31176536).

Näytteenottovälineiden tilaaminen ja aluenäytteenotto: materiaalit@fimlab.fi.

Näyte

Kokoverinäyte erikoisputkiin.  Erikoisputkissa on antikoagulanttina Li-/Na-hepariini. Näytteet otetaan noudattaen yleistä näytteenottojärjestystä. Muut Li-hepariiniputkiin otettavat näytteet tulee ottaa ennen erikoisputkia.
Ottojärjestys:
1. Harmaa korkki – nollavertailuputki (NIL) 
2. Vihreä korkki – TB1-putki (TB1)
3. Keltainen korkki – TB2-putki (TB2)
4. Violetti korkki – mitogeeniputki (MITOGEN)
Näytettä tulee ottaa mustaan merkkiviivaan asti (vakuumiputkia). Virheellinen täyttöaste voi johtaa virheellisiin tuloksiin. Putket sekoitetaan heti näytteenoton jälkeen kääntämällä niitä 8-10 kertaa ylösalaisin. HUOM! Putken kyljessä olevaa ”ikkunaa” ei saa peittää tarralla! 

Näyte tulee ensisijaisesti ottaa suoraan neljään erikoisputkeen, mutta poikkeustilanteessa näytteen voi ottaa myos yksittaiseen Li-hepariini-putkeen (vähintään 5 ml). Tälloin Li-hepariiniputki on säilytettävä ja kuljetettava huoneenlammossä (22 °C±5 °C) Fimlab Laboratoriot Oy:n Käpy-työpisteeseen siten, etta näyte ehditään siirtää neljään erikoisputkeen (1 ml/putki) ja aloittaa inkubointi 16 tunnin sisällä näytteenotosta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Veriputket säilytetään huoneenlämmössä, niitä ei saa laittaa jääkaapiin eikä pakastaa.

Mikäli näytteiden esikäsittelyä ei ole sovittu tehtäväksi keskussairaalan laboratoriossa ennen näytteiden lähettämistä, veriputket tulee toimittaa huoneenlämmössä käytännössä saman päivän aikana (16 tunnin sisään) Fimlabin keskuslaboratorion Käpy-työpisteeseen (Tampere, FM4, 3. krs, näytteiden vastaanotto) esikäsiteltäväksi.

Näyteet on siirrettävä inkubaattoriin (+37 oC) viimeistään 16 tunnin kuluttua näytteenotosta. 16-24 tunnin inkuboinnin jälkeen näytteet säilyvät kolme vuorokautta analysointikelpoisina huoneenlämmössä ennen sentrifugointia. Näytteet sentrifugoidaan 15 min, 2500 x g, huoneenlämmössä. Tämän jälkeen näytteet säilyvät erikoisnäytteenottoputkissa 28 vuorokautta +4-8 oC.

Menetelmä

Entsyymi-immunologinen menetelmä (EIA)

Tekotiheys

Neljä kertaa viikossa

Tulos valmiina

Viikon kuluessa

Viiteväli

  TB1 TB2  
Positiivinen ≥ 0.35 ≥ 0.35 IU/ml
Negatiivinen: < 0.35 < 0.35 IU/ml

 

Tulkinta

Tulokset ilmoitetaan IU/ml-yksikköinä. Positiivinen tulos (TB1 ja/tai TB2) viittaa M. tuberculosis kontaktiin, ja täten latenttiin tai aktiiviin tuberkuloosiin. Tulokseen liitetään lausunto.

Virhelähteet

M. tuberculosis -infektion lisäksi harvinaiset M. marinum, M. kansasii ja M. szulgai -infektiot voivat myös antaa positiivisen tuloksen spesifisillä peptideillä. Vahvasti immunosuprimoiduilla/kortisonia käyttävillä potilailla ja erittäin vaikeassa TB-taudissa negatiivinen tulos ei sulje pois infektion mahdollisuutta. Lymfopenian yhteydessä tulosten tulkinta on epävarmaa. Lymfopeniapotilailla B-LyTbIFN on kuitenkin suositeltavampi.

Lisätiedot

Huom! Vertaa B-LyTbIFN (Ly-TbSpot-tutkimus), jossa tehdään T-lymfosyyttien eristys. Ly-TbSpot-tutkimuksessa on eri näytteenottoputki kuin B -TbIFNg -tutkimuksessa.