Tulosta

Tutkimus:
BAKTEERI, VILJELY (verestä)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Mikrobiologia

Päivitetty:
10.1.2024

1153 • B -BaktVi

(seulonta)

4093 • B -BaktJVi

(jatkoviljely)

Indikaatiot

Bakteremian, fungemian, sepsiksen tai meningiitin epäily.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikrobiologian tutkimuspyyntö tai yleislähete

Näyteastia

Pulloja säilytetään huoneenlämmössä ja suojassa suoralta auringonvalolta. Pidempiaikainen säilytys pimeässä.


Pirkanmaa, 
Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pohjanmaa (Vaasa):

Pullo Näytemäärä Huom.
BD BACTEC Plus Aerobic/F (sinikorkkinen, harmaa suojus) 8-10 ml Aerobipullo
BD BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F (punakorkkinen, lila suojus) 8-10 ml Anaerobipullo
BD BACTEC Peds Plus/F (harmaakorkkinen, pinkki suojus) 0,5-5 ml Pediatrinen pullo

Hylkää pullo, jos viimeinen käyttöpäivä on alle 5 vrk näytteenottohetkestä tai neste on sameaa. 


Päijät-Häme, Pohjanmaa (Pietarsaari) ja Forssa:

Pullo Näytemäärä Huom.
BacT/Alert, FA Plus (vihreäkorkkinen) 5-10 ml Aerobipullo
BacT/Alert, FN Plus (oranssikorkkinen) 5-10 ml Anaerobipullo
BacT/Alert, PF Plus (keltakorkkinen) 0,5-4 ml Pediatrinen pullo, ei Forssassa käytössä

Hylkää pullo, jos viimenen käyttöpäivä on alle 5 vrk näytteenottohetkestä tai pullon pohja on keltainen (normaalisti vihreä).

Näyte

Välineet: 
Aerobi- ja anaerobipullo tai pediatrinen pullo, vakuuminäytteenottoon tarkoitettu siipineula (tai kertakäyttöruisku ja neula), holderi (neulanpidike), käsineet, desinfektioaineet. Näytteet otetaan huoneenlämpöisiin pulloihin. 

Näytteenotto:
Veriviljely otetaan aina ennen muita näytteitä ja se on pyrittävä ottamaan myös ennen mikrobilääkkeen aloitusta. Mikrobilääkitys ei kuitenkaan estä näytteenottoa. Tavallisissa tapauksissa kaksi veriviljelyä ennen mikrobilääkkeen aloitusta on riittävä määrä toteamaan bakteremian. Veriviljely on arvokas näyte, siksi sellaisetkin pullot, joihin näytettä ei ole saatu näytteenottoteknisten ongelmien takia tavoitemäärää, tulee toimittaa tutkittavaksi.

Kasvatusaikaa voidaan lisätä 10 vuorokauteen osaston pyynnöstä. Lisäkasvatusta voidaan pyytää esimerkiksi epäiltäessä endokardiittia, hematologista maligniteettia, pahanlaatuista perustautia, sieni-infektiota, tularemiaa, capnocytophaga-infektiota tai immuunipuutteisen potilaan kohdalla, kun veriviljelyistä ei normaalin kasvatusajan (5 vrk) sisällä ilmene kasvua. On huomioitava, että yllämainituissakin tilanteissa veriviljelyt tulevat tyypillisesti bakteremian yhteydessä positiivisiksi muutamassa vrk:ssa. Mikäli tällainen näyte tulee myöhemmin positiiviseksi, annetaan täydentävä vastaus.  

Tutkimuksen kannalta otettava verimäärä on tärkeä. Tämän vuoksi kaksi veriviljelyä (aerobi- + anaerobipullo x 2, aikuisilla 20+20 ml verta) peräkkäin otettuna on käytännössä tarkoituksenmukaisin tapa toteuttaa tämä tutkimus tilanteessa, jossa potilaalla ns. tavallinen septinen infektio eikä epäillä esim. endokardiittia tai vierasesineinfektiota. Mikäli mahdollista nuo kaksi veriviljelyä tulisi ottaa eri pistopaikoista, jotta mahdollinen ihokontaminaatio voitaisiin sulkea pois. Jos tämä ei onnistu (esim. huonot suonet, tippakäsi), veriviljelyt voi ottaa samalla pistolla huolellisen ihon desinfektion jälkeen. Epäselvissä ja toistuvissa kuumeiluissa sekä endokardiitti- ja hiivasepsisepäilyissä suositellaan 3-4 veriviljelyn (yhteensä 6-9 pulloa) ottamista eri aikoina, mieluiten kuumeen nousuvaiheissa. 

Näytteenotossa on tärkeää noudattaa steriiliä tekniikkaa.

 1. Tarkista pullojen käyttökelpoisuus
 2. Merkitse pulloon näytemäärän merkkiviiva ellei ole ole valmistajan viivaa (katso eri pullojen näytemäärät taulukoista)
 3. Etsi sopivin suoni 
  1. yleensä kyynärtaipeen laskimo = tavallinen veriviljely
  2. jos näyte otetaan muualta, esim. kanyylista tai ruiskulla, se merkitään lähetteeseen 
 4. Ihonpuhdistus   
  1. kostuta steriilit taitokset A12T:llä ja puhdista pistokohta huolellisesti
  2. puhdistaminen suoritetaan ylhäältä alaspäin suuntautuvin vedoin, usealla eri desinfektioainetaitoksella ja jätä lopuksi yksi taitos pistoalueelle (noin 2 minuutiksi)
  3. työskentelyn täytyy olla ehdottoman aseptista, koska näytepulloon joutuneet ihobakteerit voivat aiheuttaa väärän positiivisen viljelytuloksen
 5. Poista veriviljelypullojen päällä olevat suojakapselit ja puhdista pullojen korkit A12T:llä kostutetuilla steriileillä taitoksilla ja jätä taitos korkin suojaksi 
 6. Näytteenotto 
  1. avaa siipineulapakkaus (tai kanyyli/avoneulapakkaus ja ruiskupakkaus) aseptisesti
  2. poista taitos ja anna ihon kunnolla kuivua
  3. näytettä otettaessa on huolehdittava, ettei pullon sisältöä siirry siipineulan letkua pitkin potilaaseen. Tämä varmistetaan pitämällä pullo pystyasennossa ja pistokohdan tason alapuolella eikä neula saa missään vaiheessa koskettaa pullossa olevan nesteen pintaa, kun neulalla läpäistään veriviljelypullon kumikorkki.  Lisäksi on seurattava koko näytteenoton ajan, että verinäyte virtaa pulloon eikä pullossa oleva neste potilaaseen
  4. puhdista pullojen korkit myös näytteenoton jälkeen A12T:llä kostutetuilla steriileillä taitoksilla
  5. alla ohjeita näytteenottotekniikoista
 7. Kiinnitä tutkimuspyyntötarrat pulloihin nille tarkoitetuille alueille tai pystyasentoon siten, että potilastarran viivakoodi ei ole pullon etiketin viivakoodin päällä. On tärkeää, että tutkimuspyyntötarra on asetettu oikein ja samansuuntaisesti pullon viivakooditekstin kanssa.
Veriviljelypullojen tarrat 4
 BD BACTEC-pullon tarra ja Bact/Alert-pullon tarra


Näytteenotto siipineulalla
(suositeltava)

 1. Käytä siipineulaa (neulanpidike valmiina kiinnitettynä tai kiinnitä neulanpidike siipineulaan)
 2. Paina neulan siivekkeet yhteen, poista suojus ja vie neula suoneen (letkussa näkyy hieman verta) 
  1. neulan voi kiinnittää ihoteipillä käsivarteen 
 3. Paina aerobiviljelypullo neulan latex-venttiiliin (ota kunnolla kiinni liitoskohdasta)
  1. letkussa oleva ilma ja näyte virtaavat pulloon
  2. katso, että pullo täyttyy sovittuun määrään saakka pullon ollessa pystyasennossa 
  3. ylitäyttämistä tulee varoa 
 4. Ota pullo irti ja sekoita kallistelemalla
 5. Ota näyte anaerobiviljelypulloon kuten edellä
 6. Puhdista näytteenoton jälkeen pullojen korkit A12T:llä kostutetuilla steriileillä taitoksilla

Näytteenotto ruiskulla (ns. avotekniikka, jos esimerkiksi huonot suonet; kontaminaatioalttiimpi kuin siipineulatekniikka)

  1. Ime ruiskuun kerralla (ruiskun koosta riippuen) tarvittava verimäärä, pullopariin 20 ml tai yhteen pulloon 10 ml
  2. Vaihda aseptisesti steriili neula ruiskuun ja koputtele ilmakuplat pois
  3. Laske 10 ml ensin anaerobipulloon, sekoita kallistelemalla pulloa
   1. saata mäntää tiukalla otteella sillä pulloissa on voimakas alipaine! 
   2. anaerobipulloon ei saa päästää enempää ilmaa kuin mitä neulassa on
   3. mikäli saatu verimäärä on 1 – 3 ml, ruiskuta veri vain pediatriseen pulloon
   4. mikäli saatu verimäärä on alle 16 ml, ruiskuta ensin minimäärä anaerobiseen pulloon ja loput joko aerobiseen pulloon tai pediatriseen pulloon.
  4. Laske edelleen 10 ml aerobipulloon, sekoita kallistelemalla pulloa
  5. Puhdista näytteenoton jälkeen pullojen korkit A12T:llä kostutetuilla steriileillä taitoksilla

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Sekä BACTEC että BacT/Alert -veriviljelypulloja säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämpöisinä. Niitä ei missään tilanteessa laiteta lämpökaappiin. 

Päijät-Häme:

 • PHKS:n osastoilta näytteet tuodaan näytteiden vastaanoton pöydälle huoneenlömpöön.
 • Laboratorion näytteenottajat tuovat pullot suoraan veriviljelyautomaattiin tai jos automaattiin ei mahdu, pullot jätetään näytteiden vastaanoton pöydälle huoneenlömpöön.
 • Muut asiakkaat: pullot eivät saa jäähtyä alle huonelämpötilan. Näytteet säilytetään huoneenlämmössä lähettämiseen asti.

Huom! Jos näytettä ei saada saman päivän kuljetukseen, se säilytetään huoneenlämmössä.

Vaasa:

 • veriviljelynäytteet otetaan pääsääntöisesti hoitoyksiköissä 
 • ongelmatilanteessa pyydetään tarvittaessa apua laboratoriosta. 
 • pullot toimitetaan laboratorioon viivytyksettä. 
 • kaikkina aikoina: tuo pullot B3 tarvikejakelun pöydälle tai putkipostilla B3:een (huom. suojaa pullot käärimällä ne selloloosavanuun ennen laatikkoon ja kapseliin laittamista)
 • arkisin mikrobiologian laboratorion aukioloaikana: voit tuoda pullot myös suoraan mikrobiologian laboratorioon (B2) tai putkipostilla B2:een (suojattuina)
 • VKS päivystyksessä otetut veriviljelypullot laitetaan suoraan päivystyksessä olevaan veriviljelyautomaattiin

Pietarsaari:

 • laboratorion aukioloaikana laboratoriohenkilökunta ottaa näytteet ja veriviljelypullot viedään suoraan näytteenoton jälkeen veriviljelyautomaattiin
 • muina aikoina päivystyksen henkilökunta ottaa tarvittaessa näytteet, ja pullot toimitetaan eritelaboratorioon ja jätetään huoneenlämmössä olevan styroksilaatikossa. Laboratoriohenkilökunta laittaa pullot veriviljelyautomaattiin seuraavana aamuna.

Menetelmä

Pirkanmaa ja Pohjanmaa: Pullot inkuboidaan ja seulotaan veriviljelyautomaatilla. Veriviljelyautomaatin positiivisiksi ilmoittamista pulloista tehdään gramvärjäys sekä tarvittaessa akridiinioranssivärjäys, bakteeri(t) tunnistetaan jatkoviljelyssä ja niille määritetään mikrobilääkeherkkyys.

Pietarsaari: Pullot inkuboidaan ja seulotaan veriviljelyautomaatilla. Veriviljelyautomaatin positiiviset pullot lähetetään Vaasaan, missä tehdään gramvärjäys, mikrobitunnistus jatkoviljelyssä ja määritetään mikrobilääkeherkkyys.

Kanta-Häme, Forssa ja Jämsä: Pullot inkuboidaan ja seulotaan veriviljelyautomaatilla. Veriviljelyautomaatin positiivisiksi ilmoittamat pullot lähetetään Tampereelle, missä tehdään gramvärjäys, mikrobitunnistus jatkoviljelyssä ja määritetään mikrobilääkeherkkyys.

Keski-Suomi ja Päijät-Häme: Pullot inkuboidaan ja seulotaan veriviljelyautomaatilla. Veriviljelyautomaatin ensimmäisestä positiiviseksi ilmoittamasta pullosta tehdään gramvärjäys ja alustava mikrobitunnistus FilmArray Blood Culture Identification 2 (BCID 2) Paneelilla multiplex-PCR-menetelmällä. Asiakkaalle vastataan ainoastaan FilmArray-tulos. Gramvärjäys-tulos vastataan tai soitetaan osastolle harkinnan mukaan, esimerkiksi kun tuloksissa on ristiriitaa. Tämän jälkeen positiiviset veriviljelypullot lähetetään Tampereelle, missä alustava tunnistus varmistetaan jatkoviljelyllä ja määritetään mikrobilääkeherkkyys.

FilmArrayn BCID 2-tunnistuspaneeli kattaa useimmat stafylokokki-, enterokokki- streptokokki-, enterobakteeri- ja Candida-sukujen lajit sekä Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae -lajit. Tunnistuspaneeli kattaa noin 90 % kaikista Suomessa esiintyvistä veriviljelylöydöksistä. FilmArray BCID 2-paneeli tunnistaa anaerobibakteereista Bacteroides fragiliksen, mutta ei muita anaerobeja eikä useita muita harvinaisempia mikrobilöydöksiä.

Tulos valmiina

Veriviljelyautomaatti antaa signaalin mikrobikasvukriteerien täyttyessä. Kasvunopeus riippuu mikrobilajista, mikrobimäärästä veressä, verinäytteen määrästä, veriviljelypullojen veriviljelyautomaattiin laittamisviiveestä ja potilaan mahdollisesta antibioottilääkityksestä.

Tavalliset aerobiset sepsispatogeenit antavat kasvusignaalin 10 ‐ 20 tunnin kuluttua veriautomaattiin laittamisesta. Anaerobeilla, hiivoilla ja muilla hitailla tai vaativilla lajeilla voi kestää pidempään.

Potilaan ensimmäinen positiivinen löydös ilmoitetaan puhelimitse mikrobiologian aukioloaikoina. 

Keski-Suomiessa ja Päijät-Hämeessä saadaan lisäksi alustava tunnistus FilmArray Blood Culture Identification 2 (BCID 2) Paneelilla multiplex-PCR-menetelmällä.

Käytännössä, jos laboratorio ei ole ilmoittanut positiivisesta tuloksesta, on viljelyä pidettävä negatiivisena. Negatiiviseksi jääneen pullon tulos vastataan 5 vrk kuluttua. Laboratorioon soittamista emme suosittele, koska se ei tuota lisätietoa. Osaston pyynnöstä lisäkasvatuksessa olevien pullojen lopullinen negatiivinen tutkimustulos annetaan 10 vrk:n kuluttua. 

Viiteväli

Negatiivinen.

Tulkinta

Yhden veriviljelyn (yhden tai kahden pullon) kasvun merkitsevyys on riippuvainen eristetystä bakteerista ja potilaan taudinkuvasta. Jos kahdessa veriviljelyssä kasvaa sama(t) mikrobi(t), on tämä melko varma merkki bakteremiasta. Jos kolmessa veriviljelyssä kasvaa sama(t) mikrobi(t), on sitä pidettävä varmana merkkinä bakteremiasta.

Ihokontaminantit (koagulaasinegatiiviset stafylokokit kuten Staphylococcus epidermidis, propionibakteeri, aerobit korynebakteerit, Bacillus sp.) aiheuttavat tulkintavaikeuksia.

Virhelähteet

Potilaan näytteenotossa tapahtunut poikkeavuus saattaa vaikuttaa viljelytulokseen. Esimerkiksi väärin ajoitettu, liian niukka tai mikrobilääkityksen aikana otettu näyte saattavat aiheuttaa vääriä negatiivisia viljelytuloksia.
Siksi tietyt tapaukset tulee kirjata, jotta niiden perusteella voidaan tarvittaessa kommentoida viljelytulosta.

Näytteenottaja/laboratoriohoitaja:

Merkitse poikkeavuudesta kertova koodi seuraavasti:

Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Keski-Suomi:

VVA:  Näytettä on saatu <50 % tavoitteesta (< 5 ml/pullo)
VVB:  Näyte on otettu suonikanyylista
VVC:  Näytteenotossa on ollut vaikeuksia
VVD:  Osaston pyynnöstä lisäkasvatus

Päijät-Häme:

VVA1:  Aerobipullo vajaa
VVA2:  Anaerobipullo vajaa
VVA4:  Aerobi- ja anaerobipullot vajaat
VV58:  Vain anaerobipullo
VV59:  Vain aerobipullo
VV60:  Vain pediatrinen pullo
VVC:    Näytteenotossa vaikeuksia
VVD:    Osaston pyynnöstä lisäkasvatus

Pohjanmaa:

 Osaston pyytämä lisäkasvatus tulisi mainita lähetteessä. 

Poikkeamakoodi tai seliteteksti merkitään

 • Kanta-Häme, Pirkanmaa: huopakynällä pullon kylkeen
 • Keski-Suomi: Multilabiin sähköisesti
 • Päijät-Häme: osastolla huopakynällä pullon kylkeen ja laboratoriossa veriviljelyinkubaattorilla olevaan paperilistaan