Tulosta

Tutkimus:
BAKTEERI, VILJELY (verestä)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
3.10.2022

1153 • B -BaktVi

(seulonta)

4093 • B -BaktJVi

(jatkoviljely)

1153 • B -BaktVi

(seulonta)

4093 • B -BaktJVi

(jatkoviljely)

Indikaatiot

Bakteremian, fungemian, sepsiksen tai meningiitin epäily.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikrobiologian tutkimuspyyntö tai yleislähete

Näyteastia

Kanta-Häme, Keski-Suomi ja Pirkanmaa:

  • Aerobipullo BD BACTEC Plus Aerobic/F
  • Anaerobipullo BD BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F
  • Pediatrinen pullo BD BACTEC Peds Plus/F 

Tarkista ennen näytteenottoa pullojen viimeinen käyttöpäivämäärä ja, että pulloissa oleva neste on kirkasta. Mikäli käyttöpäivämäärä on ylittynyt tai neste on sameaa, hylkää pullo.

Päijät-Häme:

  • Aerobipullo BacT/Alert, FA Plus (vihreäkorkkinen)
  • Anaerobipullo BacT/Alert, FN Plus (oranssikorkkinen)
  • Pediatrinen pullo BacT/Alert, PF Plus (keltakorkkinen, lapsille tai potilaille, josta muista syistä saadaan verta alle 5 ml)

Pulloja säilytetään huoneenlämmössä ja tulee välttää pullojen pitkäaikaista altistusta auringonvalolle. Jos pullon pohja on keltainen, sitä ei tule käyttää näytteenottoon, normaalisti pohjan väri on vihreä.

Näyte

Välineet: 
Aerobi- ja anaerobipullo, vakuuminäytteenottoon tarkoitettu siipineula (tai kertakäyttöruisku ja neula), holderi (neulanpidike), käsineet, desinfektioaineet. Pullot säilytetään huoneenlämmössä valolta suojattuna ja näytteet otetaan huoneenlämpöisiin pulloihin.

Näytteenotto:
Veriviljely on pyrittävä ottamaan ennen mikrobilääkkeen aloitusta. Mikrobilääkitys ei kuitenkaan estä näytteenottoa. Tavallisissa tapauksissa kaksi veriviljelyä ennen mikrobilääkkeen aloitusta on riittävä määrä toteamaan bakteremian.

Tutkimuksen kannalta otettava verimäärä on tärkeä. Tämän vuoksi kaksi veriviljelyä (aerobi- + anaerobipullo x 2, aikuisilla 20+20 ml verta) peräkkäin otettuna on käytännössä tarkoituksenmukaisin tapa toteuttaa tämä tutkimus tilanteessa, jossa potilaalla ns. tavallinen septinen infektio eikä epäillä esim. endokardiittia tai vierasesineinfektiota. Mikäli mahdollista nuo kaksi veriviljelyä tulisi ottaa eri pistopaikoista, jotta mahdollinen ihokontaminaatio voitaisiin sulkea pois. Jos tämä ei onnistu (esim. huonot suonet, tippakäsi), veriviljelyt voi ottaa samalla pistolla huolellisen ihon desinfektion jälkeen.

Näytteenotossa on tärkeää noudattaa steriiliä tekniikkaa.

Etsi sopivin suoni (yleensä kyynärtaipeen laskimo = ”tavallinen” veriviljely, jos näyte otetaan muualta, esim. kanyylista, merkintä lähetteeseen). Ihonpuhdistus: Pyyhi pistokohta huolellisesti A12T:llä tai klooriheksidiinispriillä (Klorhexol®). Anna alkoholin haihtua (30 sek.). Puhdista pullojen korkit A12T:llä tai Klorhexolilla ja merkitse pulloon 8-10 ml:n merkkiviiva. Kiinnitä neulanpidike siipineulaan. Paina neulan siivekkeet yhteen, poista suojus ja vie neula suoneen (letkussa näkyy hieman verta). Neulan voi kiinnittää ihoteipillä käsivarteen. Paina aerobiviljelypullo neulan latex-venttiiliin (ota kunnolla kiinni liitoskohdasta). Katso, että pullo täyttyy sovittuun määrään saakka (8-10 ml) pullon ollessa pystyasennossa (Päijät-Hämeen BacT/Alert FA Plus -aerobi- ja FN Plus-anaerobipulloihin tulee 10 ml, PF Plus -pulloon 0.5 – 4 ml ja minimimäärä FA ‐ja FN -pulloihin 5 ml, PF -pulloon 0.5 ml). Ylitäyttämistä tulee varoa. Ota pullo irti ja sekoita. Ota näyte anaerobiviljelypulloon kuten edellä.

 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

BACTEC ja BacT/Alert -veriviljelypullot säilytetään ja kuljetetaan huoneenlämpöisinä. Niitä ei missään tilanteessa laiteta lämpökaappiin. 

Päijät-Häme: PHKS:n osastoilta näytteet tuodaan näytteiden vastaanoton pöydälle huoneenlömpöön.
Laboratorion näytteenottajat tuovat pullot suoraan veriviljelyautomaattiin tai jos automaattiin ei mahdu, pullot jätetään näytteiden vastaanoton pöydälle huoneenlömpöön.
Muut asiakkaat: pullot eivät saa jäähtyä alle huonelämpötilan. Näytteet säilytetään huoneenlämmössä lähettämiseen asti.
Huom! Jos näytettä ei saada saman päivän kuljetukseen, se säilytetään huoneenlämmössä.

Menetelmä

Kanta-Häme ja Pirkanmaa: Pullot inkuboidaan ja seulotaan veriviljelyautomaatilla. Veriviljelyautomaatin positiivisiksi ilmoittamista pulloista tehdään gramvärjäys ja tarvittaessa akridiinioranssivärjäys. Bakteeri(t) tunnistetaan jatkoviljelyssä. Samalla määritetään mikrobilääkeherkkyys.

Keski-Suomi ja Päijät-Häme: Pullot inkuboidaan ja seulotaan veriviljelyautomaatilla. Veriviljelyautomaatin ensimmäisestä positiiviseksi ilmoittamasta pullosta tehdään gramvärjäys ja alustava mikrobitunnistus FilmArray Blood Culture Identification 2 (BCID 2) Paneelilla multiplex-PCR-menetelmällä. Asiakkaalle vastataan ainoastaan FilmArray-tulos. Gramvärjäys-tulos vastataan tai soitetaan osastolle harkinnan mukaan, esimerkiksi kun tuloksissa on ristiriitaa.  

FilmArrayn BCID 2-tunnistuspaneeli kattaa useimmat stafylokokki-, enterokokki- streptokokki-, enterobakteeri- ja Candida-sukujen lajit sekä Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae -lajit. Tunnistuspaneeli kattaa noin 90 % kaikista Suomessa esiintyvistä veriviljelylöydöksistä. FilmArray BCID 2-paneeli tunnistaa anaerobibakteereista Bacteroides fragiliksen, mutta ei muita anaerobeja eikä useita muita harvinaisempia mikrobilöydöksiä.

Tämän jälkeen veriviljelypullot lähetetään Tampereelle, missä alustava tunnistus varmistetaan jatkoviljelyllä ja samalla määritetään mikrobilääkeherkkyys.

 

Tulos valmiina

Positiivinen tulos: suurin osa niistä näytteistä, jotka tulevat merkitsevästi positiivisiksi, voidaan vastata gramvärjäyksen perusteella positiivisiksi jo yhden (tai kahden) vuorokauden kuluttua näytteenotosta. Viljely- ja herkkyysvastaukset ovat valmiina kahden tai kolmen vuorokauden kuluttua näytteenotosta. Positiivinen löydös ilmoitetaan välittömästi puhelimitse.

Keski-Suomiessa ja Päijät-Hämeessä saadaan lisäksi alustava tunnistus FilmArray Blood Culture Identification 2 (BCID 2) Paneelilla multiplex-PCR-menetelmällä jo yhden (tai kahden) vuorokauden kuluttua näytteenotosta.

Negatiivinen tulos:
Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä tavalliset negatiiviset veriviljelyt vastataan 5-6 vuorokauden seurannan jälkeen.

Kasvatusaikaa voidaan lisätä 10 vuorokauteen osaston pyynnöstä. Lisäkasvatusta voidaan pyytää esimerkiksi epäiltäessä endokardiittia, hematologista maligniteettia, pahanlaatuista perustautia, sieni-infektiota tai immuunipuutteisen potilaan kohdalla, kun veriviljelyistä ei normaalin kasvatusajan (5 vrk) sisällä ilmene kasvua. On huomioitava, että yllämainituissakin tilanteissa veriviljelyt tulevat tyypillisesti bakteremian yhteydessä positiivisiksi muutamassa vrk:ssa. Mikäli tällainen näyte tulee myöhemmin positiiviseksi, annetaan täydentävä vastaus.  

Viiteväli

Negatiivinen.

Tulkinta

Yhden veriviljelyn (yhden tai kahden pullon) kasvun merkitsevyys on riippuvainen eristetystä bakteerista ja potilaan taudinkuvasta. Jos kahdessa veriviljelyssä kasvaa sama(t) mikrobi(t), on tämä melko varma merkki bakteremiasta. Jos kolmessa veriviljelyssä kasvaa sama(t) mikrobi(t), on sitä pidettävä varmana merkkinä bakteremiasta.

Ihokontaminantit (koagulaasinegatiiviset stafylokokit kuten Staphylococcus epidermidis, propionibakteeri, aerobit korynebakteerit, Bacillus sp.) aiheuttavat tulkintavaikeuksia.

Virhelähteet

Potilaan näytteenotossa tapahtunut poikkeavuus saattaa vaikuttaa viljelytulokseen. Siksi tietyt tapaukset tulee kirjata, jotta niiden perusteella voidaan tarvittaessa kommentoida viljelytulosta.
Lasten veriviljelyvastauksiin ei laiteta kommentteja näytteenoton poikkeamista.

Näytteenottaja/laboratoriohoitaja:

Merkitsee poikkeavuudesta kertovan koodin seuraavasti:

Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Keski-Suomi:

Vain aikuiset:
VVA:  Näytettä on saatu <50 % tavoitteesta (< 5 ml/pullo)
VVB:  Näyte on otettu suonikanyylista
VVC:  Näytteenotossa on ollut vaikeuksia

Päijät-Häme:

VVA1:  Aerobipullo vajaa
VVA2:  Anaerobipullo vajaa
VV58:  Vain anaerobipullo
VV59:  Vain aerobipullo
VV60:  Vain pediatrinen pullo
PH10:  Osaston pyynnöstä lisäkasvatus

Merkintä tehdään

  • Kanta-Häme, Pirkanmaa: huopakynällä pullon kylkeen
  • Keski-Suomi: Multilabiin sähköisesti
  • Päijät-Häme: veriviljelyinkubaattorilla olevaan paperilistaan

Väärin ajoitettu, liian niukka tai mikrobilääkityksen aikana otettu näyte saattavat aiheuttaa vääriä negatiivisia viljelytuloksia.