Tulosta

Tutkimus:
BENTSODIATSEPIINIT
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
18.1.2024

1178 • U -Bendi-O

Pyynnön yhteydessä määritetään U -Krea

1820 • U -BendiCt

Johdanto

Bentsodiatsepiinit ovat ryhmä keskushermoston toimintaa hillitseviä lääkeaineita. Niitä käytetään mm. uni- ja rauhoittavina lääkkeinä, epilepsialääkkeinä, alkoholivieroitusoireiden hoidossa sekä lihasrelaksantteina. Eri bentsodiatsepiineilla on erilaisia fysiokemiallisia ominaisuuksia ja aineenvaihduntateitä. Aineet eritetään virtsaan pääasiassa glukuronideina. Bentsodiatsepiinien puoliintumisaika vaihtelee (2 – 100 h). Loratsepaamia ja oksatsepaamia lukuunottamatta kaikista bentsodiatsepiineista muodostuu aktiivisia aineenvaihduntatuotteita, jotka voivat säilyä elimistössä pitkään.

Indikaatiot

Bentsodiatsepiinien käytön osoittaminen ja positiivisen seulontatuloksen varmistaminen.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Tunnistuksen voi tehdä myös hoito- tai asumisyksiköstä tai pyytävästä yksiköstä tuleva saattaja, jonka tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muoviputki A- ja B-näytteille.

Näyte

U -Bendi-O: 5 + 5 ml virtsaa sinetöitäviin A- ja B-putkiin (vähintään 2 ml/putki).
U -BendiCt: vähintään 1 ml virtsaa/putki. Sama näyte, josta mahdollinen seulonta-analyysikin on tehty.

Valvottu näytteenotto. Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

A-putki analysoidaan ja seulontanäyte lähetetään pyydettäessä varmistukseen. B-putki säilytetään pakastettuna laboratoriossa vähintään 6 viikon ajan.

U -Bendi-O: Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa ja lähetetään huoneenlämmössä analysoitavaksi 4 vrk:n sisällä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
U -BendiCt: Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

U -Bendi-O: immunologinen
U -BendiCt: massaspektrometrinen

Tulos valmiina

U -Bendi-O: vuorokauden kuluessa
U -BendiCt: 10 päivän kuluessa

Tulkinta

Seulontatulos tulee positiiviseksi, mikäli virtsassa on bentsodiatsepiineja 100 ng/ml tai enemmän. Positiivisen näytteen kohdalla on huomioitava, että kyseessä on seulontatulos, jonka perusteella ei voi tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Pyydettäessä tulos varmistetaan massaspektrometrialla, joka vastataan myöhemmin.

Jos U -Krea on alle 0.5 mmol/l, negatiivinen huumausainetestitulos ei ole luotettava ja välillä 0.5 – 2.0 mmol/l virtsa on laimeaa, mikä lisää väärän negatiivisen huumausainetestituloksen mahdollisuutta.

Varmistusmenetelmä määrittää spesifisesti diatsepaamia, oksatsepaamia, tematsepaamia, nordiatsepaamia, OH-alpratsolaamia, bromatsepaamia, 3-OH-bromatsepaamia, 7-amino-flunitratsepaamia, 7-amino-klonatsepaamia, loratsepaamia, OH-midatsolaamia, fluratsepaamia, OH-fluratsepaamia, nitratsepaamia, 7-amino-nitratsepaamia, lormetatsepaamia, fenatsepamia, OH-fenatsepaamia, OH-triatsolaamia, tetratsepaamia, klobatsaamia, norklobatsaamia, estatsolaamia, klooridiatsepoksidia, pratsepaamia, etitsolaamia, tsopiklonia, tsolpideemia, tsaleplonia, flubromatsolaamia, OH-flubromatsolaamia, diklatsepaamia ja pyratsolaamia. Positiivisesta näytteestä ilmoitetaan löytyneet yhdisteet.