Tulosta

Tutkimus:
BUPRENORFIINI, virtsa
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
18.1.2024

4203 • U -Bupre-O

Pyynnön yhteydessä määritetään U -Krea

1822 • U -BupreCt

Johdanto

Buprenorfiini on opiaattien ryhmään kuuluva euforisoiva analgeetti. Buprenorfiinia ei saada esiin tavallisissa opiaattien seulonta-analyyseissä, vaan se täytyy seuloa erikseen. Virtsan buprenorfiiniseulontaa voidaan käyttää buprenorfiinin väärinkäytön tai lääkeainemyrkytyksen selvittämisessä. Buprenorfiinin varmistusanalyysi kattaa buprenorfiinin ja sen aineenvaihduntatuotteen norbuprenorfiinin lisäksi myös opioidiantagonisti naloksonin.

Indikaatiot

Buprenorfiinin käytön osoittaminen ja positiivisen seulontatuloksen varmistaminen.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Tunnistuksen voi tehdä myös hoito- tai asumisyksiköstä tai pyytävästä yksiköstä tuleva saattaja, jonka tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muoviputki A- ja B-näytteille.

Näyte

U -Bupre-O: 5 + 5 ml virtsaa sinetöitäviin A- ja B-putkiin (vähintään 2 ml/putki).
U -BupreCt: vähintään 1 ml virtsaa/putki. Sama näyte, josta mahdollinen seulonta-analyysikin on tehty.

Valvottu näytteenotto. Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

A-putki analysoidaan ja seulontanäyte lähetetään pyydettäessä varmistukseen. B-putki säilytetään pakastettuna laboratoriossa vähintään 6 viikon ajan.

U -Bupre-O: Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa ja lähetetään huoneenlämmössä analysoitavaksi 4 vrk:n sisällä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
U -BupreCt: Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

U -Bupre-O: immunologinen
U -BupreCt: massaspektrometrinen

Tulos valmiina

U -Bupre-O: vuorokauden kuluessa
U -BupreCt: 10 päivän kuluessa

Tulkinta

Immunologisen seulontamenetelmän herkkyys buprenorfiinille ja norbuprenorfiinille on noin 5 ng/ml. Pyydettäessä tulos varmistetaan massaspektrometrialla, joka määrittää spesifisesti buprenorfiinia, norbuprenorfiinia ja naloksonia. Positiivisesta näytteestä ilmoitetaan löytyneet yhdisteet.

Jos U -Krea on alle 0.5 mmol/l, negatiivinen huumausainetestitulos ei ole luotettava ja välillä 0.5 – 2.0 mmol/l virtsa on laimeaa, mikä lisää väärän negatiivisen huumausainetestituloksen mahdollisuutta.