Tulosta

Tutkimus:
HUUME- JA LÄÄKEAINETUTKIMUS, laaja, varmistus
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
4.4.2023

6472 • U -HuumLCt

6472 • U -HuumLCt

Johdanto

Tutkimus kattaa noin 200 eri huumausainetta ja väärinkäytettyä lääkeainetta mm. amfetamiinin ja sen johdannaiset, bentsodiatsepiinit, z-lääkkeet (tsopikloni, tsolpideemi, tsaleploni), gabapentinoidit kuten pregabaliinin, opiaatit, opioidit, kannabiksen, kokaiinin, LSD:n ja uudet psykotrooppiset aineet kuten katinonit ja synteettiset kannabinoidit.

Indikaatiot

Huumausaineiden käytön ja lääkeaineiden väärinkäytön luotettava toteaminen terveydenhuollossa, päihdehuollossa ja sosiaalitoimessa tapauksissa, joissa positiivisesta testituloksesta saattaa seurata testattavalle hoidollisia, juridisia, sosiaalisia ja/tai taloudellisia seuraamuksia. Kaikki raportoitavat positiiviset tulokset ovat varmistettuja.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Huumetestauksen valvottua näytteenottoa tarjoavat toimipisteet:

Kanta-Häme
Hämeenlinnan keskussairaalan laboratorio, Hämeenlinnan pääterveysaseman laboratorio, Riihimäen laboratorio, Turengin laboratorio

Keski-Suomi
Jyväskylän näytteenottokeskus, Jämsän pääterveysaseman laboratorio

Pirkanmaa
Akaan laboratorio, Hatanpään laboratorio, Hervannan laboratorio, Hämeenkyrön laboratorio, Kangasalan laboratorio, Kuninkaankulman laboratorio, Lempäälän laboratorio, Mäntän laboratorio, Nokian laboratorio, Oriveden laboratorio, Parkanon laboratorio, Urjalan laboratorio, Valkeakosken laboratorio, Vammalan laboratorio, Virtain laboratorio, Ylöjärven laboratorio

Päijät-Häme
Aleksanterinkadun laboratorio (Fimlab Aleksanteri), Asikkalan laboratorio, Hartolan laboratorio, Heinolan laboratorio, Iitin laboratorio, Keskussairaalan laboratorio, Kärkölän laboratorio, Nastolan laboratorio, Orimattilan laboratorio, Padasjoen laboratorio, Salpakankaan laboratorio, Sysmän laboratorio, Vesikansan laboratorio

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Tunnistuksen voi tehdä myös hoito- tai asumisyksiköstä tai pyytävästä yksiköstä tuleva saattaja, jonka tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muoviputki A- ja B-näytteille. 

Näyte

10 ml + 10 ml virtsaa sinetöitäviin A- ja B-putkiin (vähintään 5 ml/putki).

Valvottu näytteenotto. Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

A-putki lähetetään suoraan alihankintalaboratorioon tutkittavaksi. Jos näyte on otettu sairaalan osastolla, B-putki voidaan erikseen sovitusti säilyttää osastolla. Muutoin B-putki säilytetään laboratoriossa.

Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-lentoaikamassaspektrometria/tandem-massaspektrometria (HPLC-QTOF/MS ja LC-MS/MS) ja kaasukromatografia-massaspektrometria (GC-MS)

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Tulkinta

Menetelmä mittaa spesifisesti kanta-aineita tai niiden aineenvaihduntatuotteita. Normaalitulos on negatiivinen. Vastauksessa ilmoitetaan löydetyt yhdisteet. Kaikki positiiviset tulokset ovat varmennettuja. 

Huumaus- ja lääkeaineiden löytymiseen virtsanäytteestä vaikuttavat monet seikat, kuten otettu annos, annostiheys ja antotapa, ko. aineen farmakokineettiset ominaisuudet, yksilölliset erot lääkeainemetaboliassa, milloin ainetta on otettu viimeksi, virtsanäytteen ominaispaino ja pH, käytetyn analyysimenetelmän herkkyys. Huumaus- ja lääkeaineiden toteamisajat virtsanäytteestä saattavat siis vaihdella hyvinkin paljon tapauksesta riippuen.

Lisätiedot

Tutkimus ei sisällä barbituraatteja eikä gammaa ja lakkaa (gammahydroksibutyraatti ja gammabutyrolaktoni). 4612 U -GHBCt tuo esiin sekä gamman että lakan.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
6472 | U -HuumLCt Ei
6472 | U -HuumLCt Ei

Lisämääre

Sisältää seulonnan ja varmistuksen