Tulosta

Tutkimus:
KOKAIINI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
28.10.2020

4128 • U -Koka-O

Pyynnön yhteydessä määritetään U -Krea

1884 • U -KokaCt

1884 • U -KokaCt

4128 • U -Koka-O

Johdanto

Kokaiinia saadaan kokakasvin (Erythroxylon coca) lehdistä. Kokaiini on voimakas keskushermostoa stimuloiva aine ja paikallisesti puuduttava aine. Kokaiini aiheuttaa voimakkaan lyhytaikaisen euforisen tilan, jolloin henkilö tuntee itsensä fyysisesti ja psyykkisesti vahvaksi. Lisäksi sydämen syke tihenee, silmien mustuaiset laajenevat, hikoilu voi lisääntyä, voi ilmaantua vapinaa ja lämmön nousua. Kokaiinin vaikutukset ovat voimakkaita, mutta lyhytkestoisia. Aineen vaikutuksen heikentyessä käyttäjä voi ärtyä, masentua ja ahdistua. Lisäksi käyttäjälle voi tulla aistiharhoja ja paranoidisuutta. Kokaiinin aineenvaihduntatuotteet ovat vesiliukoisia ja ne eritetään virtsaan kuten osa muuttumatontakin kokaiinia. Metaboloitumaton kokaiini hakeutuu rasvakudoksiin ja aivoihin. Kokaiinin aineenvaihduntatuotteita voidaan todeta virtsasta vielä 1-4 vrk:n ajan aineen käytön lopettamisen jälkeen.

Indikaatiot

Kokaiinin käytön osoittaminen ja positiivisen seulontatuloksen varmistaminen.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenottoon tulevan asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Tunnistuksen voi tehdä myös hoito- tai asumisyksiköstä tai pyytävästä yksiköstä tuleva saattaja, jonka tulee todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevasta ajokortista, passista tai virallisesta kuvallisesta henkilökortista.

Alaikäiset testattavat: 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien testattavien henkilöllisyyttä ei voi todistaa oma huoltaja. Mikäli testattavalla ei ole edellä kuvattua kuvallista henkilöllisyystodistusta, tunnistajana toimii saattaja hoito- tai asumisyksiköstä tai tutkimuksen pyytävästä yksiköstä. Huoltaja voi tunnistaa alle 16-vuotiaan ellei hoito- tai asumisyksikkö tai tutkimuksen pyytävä yksikkö edellytä tunnistusta edustajansa toimesta.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muoviputki A- ja B-näytteille.

Näyte

U -Koka-O: 5 ml + 5 ml virtsaa sinetöitäviin A- ja B-putkiin (vähintään 2 ml/putki).
U -KokaCt: 5 ml (vähintään 1 ml) virtsaa/putki. Sama näyte, josta mahdollinen seulonta-analyysikin on tehty.

Valvottu näytteenotto. Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

A-putki analysoidaan ja lähetetään pyydettäessä varmistukseen. Jos näyte on otettu sairaalan osastolla, B-putki voidaan erikseen sovitusti säilyttää osastolla. Muutoin B-putki säilytetään laboratoriossa pakastettuna kuukauden ajan, mikäli seulonnassa todetaan positiivisia löydöksiä ja negatiiviset näytteet säilytetään vähintään 2 viikkoa.

U -Koka-O: Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa ja lähetetään huoneenlämmössä analysoitavaksi 4 vrk:n sisällä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
U -KokaCt: Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

U -Koka-O: immunologinen (oma tuotanto)
U -KokaCt: massaspektrometrinen (alihankinta)

Tulos valmiina

U -Koka-O: päivystystutkimus
U -KokaCt: 5 työpäivän kuluessa

Tulkinta

Seulontatesti tulee positiiviseksi, mikäli virtsassa on kokaiinia tai sen aineenvaihduntatuotetta 300 ng/ml tai enemmän. Positiivisen näytteen kohdalla on huomioitava, että kyseessä on ainoastaan seulontatulos, jonka perusteella ei voi tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Pyydettäessä tulos varmistetaan massaspektrometrialla, joka määrittää spesifisesti kokaiinin aineenvaihduntatuotetta bentsoyyliekgoniinia. Varmistusmenetelmän herkkyys on noin 10 ng/ml. Positiivisesta näytteestä ilmoitetaan löytyneet yhdisteet.

Mikäli U -Krea on alle 0.5 mmol/l, negatiivinen huumausainetestitulos ei ole luotettava.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4128 | U -Koka-O Ei
1884 | U -KokaCt Ei
1884 | U -KokaCt Ei
4128 | U -Koka-O Ei