Tulosta

Tutkimus:
METADONI, virtsa
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
18.1.2024

2335 • U -Metad-O

Pyynnön yhteydessä määritetään U -Krea

1892 • U -MetadCt

Johdanto

Metadoni on synteettinen opioidi, jota käytetään kipulääkkeenä sekä opioidiriippuvaisten vieroitus-, ylläpito- ja korvaushoidossa. 

Indikaatiot

Metadonin käytön osoittaminen ja positiivisen seulontatuloksen varmistaminen.

Näyteastia

Sinetöitävä, tehdaspuhdas, tarkoitukseen valittu muoviputki A- ja B-näytteille.

Näyte

U -Metad-O: 5 + 5 ml virtsaa sinetöitäviin A- ja B-putkiin (vähintään 2 ml/putki).
U -MetadCt: vähintään 1 ml virtsaa/putki. Sama näyte, josta mahdollinen seulonta-analyysikin on tehty.

Valvottu näytteenotto. Näytteenotto- ja sinetöintiohje: Ohjekirjan yleisohjeet > Huumetestauksen valvottu näytteenotto.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

A-putki analysoidaan ja seulontanäyte lähetetään pyydettäessä varmistukseen. B-putki säilytetään pakastettuna laboratoriossa vähintään 6 viikon ajan.

U -Metad-O: Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa ja lähetetään huoneenlämmössä analysoitavaksi 4 vrk:n sisällä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.
U -MetadCt: Näyte säilyy jääkaappilämpötilassa noin 3 viikkoa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

U -Metad-O: immunologinen
U -MetadCt: massaspektrometrinen

Tulos valmiina

U -Metad-O: vuorokauden kuluessa
U -MetadCt: 10 päivän kuluessa

Tulkinta

Seulontatesti tulee positiiviseksi, mikäli virtsassa on metadonia tai sen aineenvaihduntatuotetta 300 ng/ml tai enemmän. Positiivisen näytteen kohdalla on huomioitava, että kyseessä on ainoastaan seulontatulos, jonka perusteella ei voi tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Pyydettäessä tulos varmistetaan massaspektrometrialla, joka määrittää spesifisesti metadonia ja sen aineenvaihduntatuotetta (EDDP). Positiivisesta näytteestä ilmoitetaan löytyneet yhdisteet.

Viitteellinen aika metadonin toteamiselle virtsasta on 2 – 7 vrk käytön jälkeen, mutta virtsan pH vaikuttaa erittymiseen.

Jos U -Krea on alle 0.5 mmol/l, negatiivinen huumausainetestitulos ei ole luotettava ja välillä 0.5 – 2.0 mmol/l virtsa on laimeaa, mikä lisää väärän negatiivisen huumausainetestituloksen mahdollisuutta.

Virhelähteet

Ketiapiini voi aiheuttaa väärän positiivisen seulontatuloksen etenkin, jos lääkityksen ja näytteenoton väli on alle 12 tuntia. Seulontaan kohdistuvaa häiriövaikutusta on todettu myös vortioksetiinilääkityksen aikana.