Tulosta

Tutkimus:
ALPRATSOLAAMI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
13.7.2017

3920 • S -Alprat

3920 • S -Alprat

Johdanto

Alpratsolaami on bentsodiatsepiineihin kuuluva lääkeaine. Alpratsolaami ja sen metaboliitit erittyvät virtsaan lähinnä glukuronidikonjugaatteina. Eliminaation puoliintumisaika sekä alpratsolaamilla että aktiivisilla metaboliiteilla on noin 12 tuntia. Lihavuus, maksakirroosi ja ikääntyminen vähentävät puhdistumaa ja pidentävät puoliintumisaikaa. Vakiintunut taso saavutetaan 3-4 vuorokauden kuluessa. Farmakokineettiset ja farmakodynaamiset yhteisvaikutukset ovat yleisiä.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta. Alpratsolaami on bentsodiatsepiineihin kuuluva tuskaisuutta vähentävä lääkeaine, jonka erityisindikaatio on paniikkihäiriöt.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön lähete-kohtaan merkittävä potilaan käyttämä muu lääkitys.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan ennen lääkkeenottoa.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, näytettä ei saa ottaa geeliputkeen

Näyte

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 5 vrk huoneenlämmössä, pidempiaikainen säilytys jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

16 – 162 nmol/l

Tulkinta

Alpratsolaamin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöllisesti. Yksiselitteistä korrelaatiota pitoisuuden ja terapeuttisen vasteen välillä ei kirjallisuudessa ole esitetty.

Virhelähteet

Trisykliset depressiolääkkeet suurentavat alpratsolaamin seerumipitoisuutta.