Tulosta

Tutkimus:
ALPRATSOLAAMI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
1.11.2022

3920 • S -Alprat

3920 • S -Alprat

Johdanto

Alpratsolaami on bentsodiatsepiineihin kuuluva tuskaisuutta vähentävä lääkeaine, jonka erityisindikaatio on paniikkihäiriöt. Alpratsolaami ja sen metaboliitit erittyvät virtsaan lähinnä glukuronidikonjugaatteina. Eliminaation puoliintumisaika sekä alpratsolaamilla että aktiivisilla metaboliiteilla on noin 12 tuntia. Lihavuus, maksakirroosi ja ikääntyminen vähentävät puhdistumaa ja pidentävät puoliintumisaikaa. Vakiintunut taso saavutetaan 3-4 vuorokauden kuluessa. Farmakokineettiset ja farmakodynaamiset yhteisvaikutukset ovat yleisiä.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

16 – 161 nmol/l (terapeuttinen alue)
64 – 129 nmol/l (paniikkihäiriön hoito)

Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 322 nmol/l.

Virhelähteet

Trisykliset depressiolääkkeet suurentavat alpratsolaamin seerumipitoisuutta.

Lisätiedot

Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018;51(1-02):9-62.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
3920 | S -Alprat Ei
3920 | S -Alprat Ei