Tulosta

Tutkimus:
ARIPIPRATSOLI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
27.4.2022

6150 • S -Aripi

Johdanto

Aripipratsoli on nk. uuden polven antipsykootti, jota käytetään erityisesti skitsofrenian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniavaiheen hoidossa. Aripipratsoli imeytyy hyvin suun kautta annosteltuna eikä aineella ole juuri ensikierron metaboliaa. Se kulkeutuu verenkierrossa lähes täydellisesti proteiineihin sitoutuneena. Biologinen hyötyosuus suun kautta tapahtuneen annostelun jälkeen on noin 87 %. Hoitotaso saavutetaan n. 2 viikon kuluessa. Aripipratsolin eliminaation puoliintumisajan keskiarvo on nopeilla CYP2D6-metaboloijilla noin 75 tuntia ja hitailla noin 146 tuntia. Eritys tapahtuu munuaisten kautta sekä ulosteeseen.

Indikaatiot

Aripipratsolihoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näytteenotto ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5 ml, geelitön

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 

Menetelmä

LC-MS/MS

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Viiteväli

Päiväannostuksella
5 mg: 50 – 100 ug/l
15 mg: 150 – 250 ug/l
30 mg: 300 – 450 ug/l

Yksikkömuunnoskerroin:
nmol/l = µg/l x 2.23

Tulkinta

Aripipratsoli metaboloituu CYP3A4- ja CYP2D6-entsyymien välityksellä, minkä vuoksi sillä on yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa. Mikäli aripipratsolia käytetään yhdessä CYP2D6- ja CYP3A4-estäjien kanssa, tulisi aripipratsolin annostus puolittaa. Toistaalta, CYP3A4-induktorien kanssa käytettäessä tulisi aripipratsolin annostus kaksinkertaistaa.

Lisätiedot

18.11.2021 asti viitevälit:

Terapeuttinen alue: 340 – 1100 nmol/l