Tulosta

Tutkimus:
FLUOKSETIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
14.3.2018

3805 • S -Fluoks

Osatutkimukset S-Norfluo ja S-FluNorS

Johdanto

Fluoksetiinia käytetään erityyppisten masennustilojen ja niihin liittyvän ahdistuneisuuden hoitoon. Eliminaation puoliintumisaika vaihtelee huomattavasti yksilöstä toiseen (12-94 tuntia). Fluoksetiini demetyloituu norfluoksetiiniksi, joka on myös voimakkaasti antidepressiivinen. Sen puoliintumisaika on 4-9 vrk. Fluoksetiinin ja norfluoksetiinin puoliintumisajat pitenevät maksakirroosissa ja munuaisten vajaatoiminnassa.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyyntöön merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, näytettä ei saa ottaa geeliputkeen

Näyte

0.5 ml seerumia, näytettä ei saa ottaa geeliputkeen

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 5 vrk jääkaappilämpötilassa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa

Tulkinta

Vastauksessa ilmoitetaan fluoksetiinin ja norfluoksetiinin pitoisuudet sekä niiden yhteenlaskettu pitoisuus S-FluNorS. Viitearvoalue ilmoitetaan yhteenlasketulle pitoisuudelle.

S-FluNorS -viitealue:  400-1650 nmol/l

Fluoksetiinin ja norfluoksetiinin puoliintumisajat pitenevät maksakirroosissa, ja fluoksetiinin puhdistuma (normaalisti 3-16 ml/min/kg) pienenee. Munuaisten vajaatoiminnassa saattaa esiintyä fluoksetiinin ja metaboliittien kumulaatiota.
Fluoksetiini voi lisätä muiden samanaikaisesti käytettävien masennuslääkkeiden pitoisuuksia hidastamalla niiden metaboliaa. Myös diatsepaamin puoliintumisaika voi pidentyä. Fluoksetiinin hidas eliminaatio voi johtaa yhteisvaikutuksiin muiden lääkkeiden (mm. MAO estäjät) kanssa vielä pitkään hoidon lopettamisen jälkeen.

Lisätiedot

Fluoksetiini imeytyy suun kautta annettuna hyvin (yli 80 %). Fluoksetiinin huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 6-8 tunnissa. Fluoksetiini sitoutuu plasman proteiineihin 94 %:sti. Jakautumistilavuus on 14-56 l/kg. Eliminaation puoliintumisaika vaihtelee yksilöstä toiseen huomattavasti (12-94 tuntia). Vakiintunut taso saavutetaan yleensä vasta 2-3 viikossa. Terveillä henkilöillä annetusta lääkkeestä n. 75 % erittyy virtsaan 30-45 vrk:ssa (muuttumattomana alle 5 %) ja 12 % ulosteeseen yli 3 viikon kuluessa.

Viitearvot perustuvat ”AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry”-suositukseen.