Tulosta

Tutkimus:
AMITRIPTYLIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
16.11.2018

1068 • S -Amitrip

Sisältää osatutkimuksen 2408 S -Nortrip

Johdanto

Amitriptyliini on trisyklinen masennuslääke, jolla on vahva antikolinerginen ja sedatiivinen vaikutus. Amitriptyliini imeytyy hyvin suun kautta annettuna. Päämetaboliitti on nortriptyliini, joka on farmakologisesti aktiivinen. Amitriptyliini metaboloituu käytännössä täysin maksassa erittyen virtsaan pääasiassa hydroksyloituneina metaboliitteina ja niiden konjugaatteina. Eliminaation puoliintumisaika on 10-28 h.

Indikaatiot

Amitriptyliinihoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Näyteastia

Seerumiputki 10/9 ml

Geeliä sisältävät näyteputket eivät sovellu näyteastioiksi.

Näyte

3 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (HPLC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

Sekä amitriptyliinin että nortriptyliinin pitoisuudet ilmoitetaan vastauksessa.

Amitriptyliinin ja nortriptyliinin yhteenlaskettu pitoisuus terapeuttisella alueella on yleensä välillä 280 – 720 nmol/l.

Toksinen pitoisuus: yli 1100 nmol/l

Tulkinta

Amitriptyliinin pitoisuus seerumissa vaihtelee yksilöllisesti. Mitatun pitoisuuden ja hoitovasteen välinen riippuvuus ei aina ole täysin yksiselitteinen. Amitriptyliinin eliminaatio kestää normaalia pidempään vanhuksilla, maksan vajaatoimintaa sairastavilla sekä perimältään hitailla metaboloijilla.

Lisätiedot

Kirjallisuusviite: Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry 2018; 51(01/02): 9-62.