Tulosta

Tutkimus:
KETIAPIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
20.6.2017

4631 • S -Ketiap

Johdanto

Ketiapiini on epätyypillinen antipsykoottinen lääkeaine, joka vaikuttaa keskushermostossa useisiin hermosolujen välittäjäainereseptoreihin. Ketiapiinin lääkepitoisuusmäärityksistä voi olla hyötyä, mikäli potilaan vaste hoidolle on puutteellinen tai kyseessä on potilas, joka saa merkittäviä haittavaikutuksia pienistä lääkeannoksista.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön lähete-kohtaan merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Potilaan esivalmistelu

Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, näytettä ei saa ottaa geeliputkeen

Näyte

0.5 ml seerumia, näytettä ei saa ottaa geeliputkeen

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa tai huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa

Tulkinta

Ei varsinaista terapeuttista aluetta. Pitoisuudet ovat yleensä vakaassa tilassa välillä 260-1300 nmol/l (viite: AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry)

Ketiapiinin puhdistuman on todettu pienenevän vanhuksilla ja erityisesti maksan vajaatoiminnassa. Voimakkaan maksametaboliansa takia on ketiapiinin käyttö samanaikaisesti sytokromi P450 3A4 entsyymiä estävien lääkkeiden kanssa vasta-aiheista. Maksaentsyymejä indusoivat lääkeaineet, kuten karbamatsepiini ja fenytoiini, pienentävät ketiapiinin lääkepitoisuutta veressä.