Tulosta

Tutkimus:
KETIAPIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
22.8.2023

4631 • S -Ketiap

Johdanto

Ketiapiini on epätyypillinen antipsykoottinen lääkeaine, jota käytetään pääasiassa skitsofrenian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön sekä masennuksen hoitoon. Perinteisempiin neurolepteihin verrattuna ketiapiini aiheuttaa olennaisesti vähemmän ekstrapyramidaalioireita. Ketiapiinin vaikutus kohdistuu hermovälittäjäaineiden reseptoreihin ja sen aineenvaihduntatuote norketiapiini on myös biologisesti aktiivinen.

Ketiapiini imeytyy nopeasti ja huippupitoisuus saavutetaan 1-2 tunnin kuluessa. Pitoisuutta on tarpeen seurata, mikäli toivottua vastetta ei saavuteta tavanomaisella hoitoannoksella, tai potilas saa haittavaikutuksia pienelläkin annoksella. Tyypillisiä haittavaikutuksia ketiapiinihoidossa voivat olla mm. hypotonia, väsymys, takykardia, ruuansulatuskanavan oireet ja lihominen.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

260 – 1300 nmol/l (terapeuttinen alue)

Yksikkömuunnoskerroin:
nmol/l = µg/l x 2.61

Tulkinta

Ketiapiinin puhdistuman on todettu pienenevän vanhuksilla ja erityisesti maksan vajaatoiminnassa. Voimakkaan maksametaboliansa takia on ketiapiinin käyttö samanaikaisesti sytokromi P450 3A4 -entsyymiä estävien lääkkeiden kanssa vasta-aiheista. Ketiapiinipitoisuutta alentavat maksaentsyymejä indusoivat lääkeaineet, kuten karbamatsepiini ja fenytoiin. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 2600 nmol/l.

Lisätiedot

Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018;51(1-02):9-62.