Tulosta

Tutkimus:
KLOMIPRAMIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
22.2.2024

3500 • S -Klopi

Sisältää osatutkimukset S -Norklom ja S -SUMKlop

Johdanto

Klomipramiini on trisyklinen masennuslääke, jota käytetään myös pelkotilojen ja paniikkihäiriöiden hoitoon. Klomipramiinin metaboliitti norklomipramiini on farmakologisesti aktiivinen, jonka pitoisuudet ovat 40-85 % korkeammat kuin kanta-aineen. Klomipramiinin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on keskimäärin 21 tuntia ja norklomipramiinin 36 tuntia. Kerta-annoksen jälkeen klomipramiinista 2/3 erittyy virtsaan konjugaatteina ja 2 % muuttumattomana. Klomipramiini ja alpratsolaami voivat lisätä toistensa pitoisuuksia seerumissa. Metaboliatasolla CYP450-entsyymien estäjät ja indusoijat voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta. Muissa indikaatioissa hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

PDF::SIVUNVAIHTO

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 3 vrk jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa

Viiteväli

Klomipramiinille ja norklomipramiinille ei ole käytettävissä viitearvoja. Klomipramiinin ja norklomipramiinin yhteenlaskettu pitoisuus terapeuttisella alueella on välillä 750 – 1460 nmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 1460 nmol/l (yli 450 ng/ml).

Tulkinta

Vastauksessa ilmoitetaan klomipramiinin ja norklomipramiinin pitoisuudet sekä niiden yhteenlaskettu pitoisuus.