Tulosta

Tutkimus:
KLONATSEPAAMI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
1.11.2022

3060 • S -Klona

3060 • S -Klona

Johdanto

Klonatsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään epilepsian hoitoon. Se imeytyy nopeasti ja täydellisesti. Huippupitoisuudet seerumissa saavutetaan 2 – 4 tunnin kuluessa. Klonatsepaamin puoliintumisaika vaihtelee 19 – 60 tunnin välillä ja on keskimäärin 23 tuntia. Klonatsepaami metaboloituu täydellisesti ja inaktiivit metaboliitit erittyvät pääasiassa virtsaan, mutta myös ulosteeseen. Plasman proteiineihin klonatsepaamista sitoutuu noin 85 %. 

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan ennen seuraavaa lääkeannosta. Jos käytössä on iltalääkitys, otetaan näyte mahdollisimman myöhään loppuiltapäivästä.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

63 – 222 nmol/l (terapeuttinen alue)

Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 254 nmol/l.

Virhelähteet

Fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini ja muut entsyymi-induktorit pienentävät klonatsepaamin seerumipitoisuutta.

Lisätiedot

Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018;51(1-02):9-62.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
3060 | S -Klona Ei
3060 | S -Klona Ei