Tulosta

Tutkimus:
KLONATSEPAAMI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
13.7.2017

3060 • S -Klona

Johdanto

Klonatsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään epilepsian hoitoon. Se imeytyy nopeasti ja täydellisesti. Huippupitoisuudet seerumissa saavutetaan 2 – 4 tunnin kuluessa. Klonatsepaamin puoliintumisaika vaihtelee 19 – 60 tunnin välillä ja on keskimäärin 23 tuntia. Klonatsepaami metaboloituu täydellisesti ja inaktiivit metaboliitit erittyvät pääasiassa virtsaan, mutta myös ulosteeseen. Plasman proteiineihin klonatsepaamista sitoutuu noin 85 %. 

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön lähete-kohtaan merkittävä potilaan käyttämä muu lääkitys.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeenottoa.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, näytettä ei saa ottaa geeliputkeen

Näyte

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa tai huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

13 – 253 nmol/l

Virhelähteet

Fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini ja muut entsyymi-induktorit pienentävät klonatsepaamin seerumipitoisuutta.