Tulosta

Tutkimus:
KLONATSEPAAMI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
10.4.2024

3060 • S -Klona

Johdanto

Klonatsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään epilepsian hoitoon. Se imeytyy nopeasti ja täydellisesti. Huippupitoisuudet seerumissa saavutetaan 2 – 4 tunnin kuluessa. Klonatsepaamin puoliintumisaika vaihtelee 19 – 60 tunnin välillä ja on keskimäärin 23 tuntia. Klonatsepaami metaboloituu täydellisesti ja inaktiivit metaboliitit erittyvät pääasiassa virtsaan, mutta myös ulosteeseen. Plasman proteiineihin klonatsepaamista sitoutuu noin 85 %. 

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan ennen seuraavaa lääkeannosta. Jos käytössä on iltalääkitys, otetaan näyte mahdollisimman myöhään loppuiltapäivästä.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa

Viiteväli

65 – 220 nmol/l (terapeuttinen alue)

Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 320 nmol/l.

Virhelähteet

Fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini ja muut entsyymi-induktorit pienentävät klonatsepaamin seerumipitoisuutta.