Tulosta

Tutkimus:
KLOTSAPIINI

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
25.10.2022

3964 • S -Klotsa

Sisältää osatutkimuksen S -Desmetyyliklotsapiini

Johdanto

Klotsapiini on antipsykoottisesti vaikuttava bentsodiatsepiinijohdos. Klotsapiini aiheuttaa vähemmän ekstrapyramidaalisia haittavaikutuksia kuin perinteiset neuroleptit, mutta käyttöä rajoittavat vakavat verivaikutukset: klotsapiini aiheuttaa agranulosytoosin noin 1 – 2 %:lle potilaista. Tämän vuoksi klotsapiinin käyttö rajoittuu vain ns. hoidolle resistentteihin potilaisiin ja potilaisiin, jotka eivät siedä perinteisiä neuroleptejä. Klotsapiinihoidon aikana on säännöllisesti seurattava potilaan verenkuvaa.

Klotsapiini imeytyy oraalisen annoksen jälkeen hyvin. Kohtalaisen ensikierron metabolian vuoksi biologinen hyötyosuus on 50 – 60 %. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan keskimäärin 2 tunnin kuluttua. Klotsapiini sitoutuu 95 %:sti plasman proteiineihin ja metaboloituu miltei täydellisesti ennen erittymistä. Päämetaboliiteista desmetyyliklotsapiini (norklotsapiini) on aktiivinen; sen vaikutus muistuttaa klotsapiinia mutta on heikompi ja lyhytkestoisempi. Klotsapiinin puoliintumisaika on keskimäärin 12 tuntia. Tupakointi pienentää klotsapiinin pitoisuuksia plasmassa.

Indikaatiot

Klotsapiinihoidon seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Näyte suositellaan otettavaksi maanantaina, mikäli tulos halutaan käyttöön saman viikon aikana.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta. Jos käytössä on iltalääkitys, otetaan näyte mahdollisimman myöhään loppupäivästä.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

1 ml seerumia, lapset vähintään 0.5 ml. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteen säilytys jääkaapissa enintään 3 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

LC-MS/MS

Tulos valmiina

Viikon kuluessa näytteen saapumisesta analysoivaan laboratorioon.

Viiteväli

Terapeuttinen alue: 1100 – 1800 nmol/l
Desmetyyliklotsapiini (norklotsapiini) on samalla tasolla tai hieman matalampi (noin 0.3 – 1.2 -kertainen) klotsapiiniin verrattuna.

Yksikkömuunnoskerroin klotsapiinille:
nmol/l = µg/l x 3.06

Lisätiedot

Kirjallisuusviite: Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018;51(1-02):9-62.