Tulosta

Tutkimus:
LAMOTRIGIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
7.4.2016

4328 • S -Lamotri

Johdanto

Lamotrigiini on epilepsialääke, jota käytetään epilepsian hoidon lisäksi myös kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa. Lamotrigiinin teho epilepsian hoidossa perustuu jännitteestä riippuvan Na+-kanavan salpaukseen, mikä estää liian tiheiden purkausten esiintymisen. Lamotrigiini imeytyy suolistosta nopeasti ja täydellisesti, ilman merkittävää ensivaiheen metaboliaa ja sitoutuu 50-60 %:sti plasman proteiineihin. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 1-3 tuntia suun kautta tapahtuneen annostuksen jälkeen. Puoliintumisaika vaihtelee yksilöiden välillä, mutta on keskimäärin noin 24 tuntia. Fenytoiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali ja primidoni kiihdyttävät lamotrigiinin metaboliaa ja lyhentävät puoliintumisajan noin 15 tuntiin. Valproaatti pidentää lamotrigiinin puoliintumisaikaa.

Indikaatiot

Lamotrigiinihoidon seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön lähetteeseen merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan aamulla ennen aamulääkettä.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, geelitön

Näyte

1 ml seerumia, lapset vähintään 200 µl. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte lähetetään alihankintalaboratorioon huoneenlämmössä mieluiten vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Näytettä voi säilyttää jääkaapissa enintään 3 vrk, lähetys kylmässä tai huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

HUOM. Näytettä ei tarvitse enää erikseen suojata valolta.

Menetelmä

Nestekromatografia (HPLC).

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

Terapeuttinen alue: 10 – 60 µmol/l

Yksikkömuunnoskerroin:
µmol/l = mg/l x 3.90

Tulkinta

Lamotrigiinille ei ole selvää terapeuttista pitoisuutta, joten yllä oleva hoitoalue on suuntaa antava. Samanaikaisesti annetut lamotrigiinin metaboliaa kiihdyttävät (esim. karbamatsepiini ja fenytoiini) ja estävät (valproaatti) epilepsialääkkeet muuttavat aineen eliminaation puoliintumisaikaa ja näin ollen pitoisuutta seerumissa.