Tulosta

Tutkimus:
METADONI (seerumista)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
6.7.2018

4767 • S -Metad

Johdanto

Metadoni on pitkävaikutteinen euforisoiva analgeetti, jota käytetään ankarien kipujen hoitoon. Metadonia käytetään myös opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoidossa. Metadoni metaboloituu maksassa, metaboliitit ja pieni määrä muuttumatonta metadonia erittyy virtsaan ja sappeen. Metadonin puoliintumisaika on pitkä (15-40 tuntia) ja vaihtelee eri potilailla. Metadonin korvaus- ja ylläpitohoidossa potilaalle annettava metadoniannos on yksilöllinen ja säädetään potilaan vieroitusoireiden mukaan. Korvaus- ja ylläpitohoidossa metadonin annos 60 mg vuorokaudessa tai enemmän on hoitovaikutukseltaan parempi kuin pienemmät annokset. Seerumin metadonipitoisuuden mittaamista voidaan käyttää apuna oikean metadoniannoksen löytämisessä.

Indikaatiot

Metadonikorvaushoidon seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön lähetetietoihin merkitään potilaan käyttämä lääkitys.

Potilaan esivalmistelu

Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 5 vrk jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (MS)

Tulos valmiina

Noin viikon kuluttua.

Tulkinta

Pitoisuustuloksen tulkintaan vaikuttaa se, käytetäänkö normaaleja hoitoannoksia (≥ 60 mg päivässä) vai onko kyseessä nk. korkea-annoksinen metadonihoito (≥ 120 mg päivässä). Hoidon optimointia voi vielä vaikeuttaa se, että joidenkin potilaiden kohdalla suuretkaan annokset eivät välttämättä poista aineen himoa. Syytä tähän ei tiedetä. Korvaus- ja ylläpitohoidossa seerumin metadonipitoisuus alle 0.15 mg/l on yleensä riittämätön. Korkea-annoksisessa metadonihoidossa seerumipitoisuudet ovat yleensä välillä 0.4-1 mg/l. Toksisia oireita alkaa usein ilmetä pitoisuuksilla > 1 mg/l.