Tulosta

Tutkimus:
METADONI, seerumi
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
15.2.2022

4767 • S -Metad

4767 • S -Metad

Johdanto

Metadoni on pitkävaikutteinen euforisoiva analgeetti, jota käytetään ankarien kipujen hoitoon. Metadonia käytetään myös opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoidossa. Metadoni metaboloituu maksassa, metaboliitit ja pieni määrä muuttumatonta metadonia erittyy virtsaan ja sappeen. Metadonin puoliintumisaika on pitkä (15-40 tuntia) ja vaihtelee eri potilailla. Metadonin korvaus- ja ylläpitohoidossa potilaalle annettava metadoniannos on yksilöllinen ja säädetään potilaan vieroitusoireiden mukaan. Korvaus- ja ylläpitohoidossa metadonin annos 60 mg vuorokaudessa tai enemmän on hoitovaikutukseltaan parempi kuin pienemmät annokset. Seerumin metadonipitoisuuden mittaamista voidaan käyttää apuna oikean metadoniannoksen löytämisessä.

Indikaatiot

Metadonikorvaushoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Lääkehoidon seurannassa näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa annosta, muissa indikaatioissa hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, geelitön

Näyte

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 5 vrk jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (MS)

Tulos valmiina

Noin viikon kuluttua.

Tulkinta

Pitoisuustuloksen tulkintaan vaikuttaa se, käytetäänkö normaaleja hoitoannoksia (≥ 60 mg päivässä) vai onko kyseessä nk. korkea-annoksinen metadonihoito (≥ 120 mg päivässä).

Hoidon optimointia voi vielä vaikeuttaa se, että joidenkin potilaiden kohdalla suuretkaan annokset eivät välttämättä poista aineen himoa. Syytä tähän ei tiedetä.
Korvaus- ja ylläpitohoidossa seerumin metadonipitoisuus alle 0.15 mg/l on yleensä riittämätön. Korkea-annoksisessa metadonihoidossa seerumipitoisuudet ovat yleensä välillä 0.4-1 mg/l. Toksisia oireita alkaa usein ilmetä pitoisuuksilla > 1 mg/l.