Tulosta

Tutkimus:
MOKLOBEMIDI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
19.2.2016

1896 • S -Moklob

Johdanto

Moklobemidi on suhteellisen selektiivinen monoamiinioksidaasi-A (MAO-A) estäjiin kuuluva masennuslääke. Moklobemidi metaboloituu elimistössä lähes täysin. Osa metaboliiteista on aktiivisia, tosin niiden pitoisuudet seerumissa ovat vähäisiä. Eliminaatiovaiheen puoliintumisaika vaihtelee välillä 2-4 tuntia. Alle 1 % moklobemidistä erittyy muuttumattomana virtsaan.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön Lähete-kohtaan merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan ennen lääkkeen nauttimista.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, geelitön

Näyte

1 ml seerumia

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Noin viikon kuluttua.

Viiteväli

50 – 2000 µg/l

Tulkinta

Vaikea maksan vajaatoiminta vähentää eliminaatiota.

Moklobemidiä ei suositella käytettävän yhdessä mm. sitalopraamin, fluoksetiinin, klomipramiinin, tratsodonin, selegiliinin eikä simetidiinin kanssa.