Tulosta

Tutkimus:
NORTRIPTYLIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
27.4.2022

2408 • S -Nortrip

Johdanto

Nortriptyliini on trisyklinen masennuslääke, jota käytetään pääasiassa endogeenisen depression hoitoon. Se on amitriptyliinin aktiivinen metaboliitti. Eliminaation puoliintumisaika suun kautta annostelussa on keskimäärin noin 26 tuntia (vaihteluväli 16 – 38 h). Nortriptyliini metaboloituu maksassa pääasiassa 10-hydroksinortriptyliiniksi, joka erittyy konjugoituneena virtsaan. Noin 2 % nortriptyliinistä erittyy munuaisten kautta muuttumattomana.

Indikaatiot

Nortriptyliinihoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan ennen seuraavaa lääkeannosta. Jos käytössä on iltalääkitys, otetaan näyte mahdollisimman myöhään loppuiltapäivästä.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, geelitön

Näyte

1 ml seerumia. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy 4 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

Terapeuttinen alue: 260 – 650 nmol/l  

Viitearvot voimassa vain potilaille, joilla on käytössä nortriptyliinilääkitys.
Toksinen pitoisuus: yli 1100 nmol/l

Tulkinta

Nortriptyliinin pitoisuus seerumissa vaihtelee yksilöllisesti. Mitatun pitoisuuden ja hoitovasteen välinen riippuvuus ei aina ole täysin yksiselitteinen. Puoliintumisaika pitenee iäkkäillä. Lääkeainemetabolian induktorit (fenobarbitaali, fenytoiini ja primidoni) sekä inhibiittorit voivat muuttaa nortriptyliinin farmakokinetiikkaa. Samoin korkea ikä ja virtsan pH vaikuttavat nortriptyliinin kinetiikkaan.

Sydämen johtoratahäiriöiden riski kasvaa 650-750 nmol/l (170-200 µg/l) pitoisuuksilla, ja muita toksisia vaikutuksia esiintyy pitoisuuksilla yli 2000 nmol/l (500 µg/l).

Lisätiedot

Kirjallisuusviite: Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry 2018; 51(01/02): 9-62.