Tulosta

Tutkimus:
OKSATSEPAAMI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
15.2.2022

2423 • S -Oxpam

Johdanto

Oksatsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jolla on sedatiivinen ja anksiolyyttinen vaikutus. Sitä syntyy myös elimistössä mm. klooridiatsepoksidin, diatsepaamin ja kloratsepaatin metabolian tuloksena. Oksatsepaami imeytyy hyvin suun kautta annettuna ja hyötyosuus on yli 90 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 2-4 tunnissa. Oksatsepaami sitoutuu 95-98 %:sti plasman proteiineihin ja sen puoliintumisaika on keskimäärin 9 tuntia (vaihteluväli 4-24 tuntia). Vakiintunut taso saavutetaan 1-3 vuorokaudessa. Oksatsepaami ei metaboloidu I-vaiheen reaktiolla, vaan erittyy virtsaan 95 %:sti glukuronihappoon konjugoituneena. Ikääntyminen ja lievä maksavaurio eivät vaikuta oksatsepaamin kinetiikkaan.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan lääkehoidon seurannassa ennen seuraavaa annosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, näytettä ei saa ottaa geeliputkeen

Näyte

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa tai huoneenlämmössä ainakin 5 vrk. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

Terapeuttinen alue 0.7 – 5.2 µmol/l

Tulkinta

Toksisia vaikutuksia voi esiintyä pitoisuuksilla yli 7.0 µmol/l.

Lisätiedot

Kirjallisuusviite: Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018;51(1-02):9-62.