Tulosta

Tutkimus:
SITALOPRAAMI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
23.1.2023

4258 • S -Sital

4258 • S -Sital

Johdanto

Sitalopraami on masennuslääke, joka estää selektiivisesti serotoniinin takaisinottoa hermopäätteisiin. Sitalopraami imeytyy suun kautta otettuna nopeasti, ja sen hyötyosuus on lähes 80 ± 13 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan keskimäärin 3 tunnissa. Sitalopraamin jakautumistilavuus on 12.3 ±2.3  l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin noin 80 %:sesti, essitalopraami 56 % :sesti. Eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on keskimäärin 33 (23 – 75) tuntia, essitalopraamilla keskimäärin 22 tuntia. Vanhuksilla eliminaatio yleensä hidastuu ja pitoisuudet seerumissa voivat suurentua jopa nelinkertaisiksi. Myös maksasairauksissa eliminaatio huonontuu. Vakiintunut taso saavutetaan viikossa.

Päämetaboliitti on desmetyylisitalopraami, joka on neljä kertaa heikompi serotoniinin takaisinoton estäjä kuin sitalopraami.

Essitalopraami on sitalopraamin S-enantiomeeri.

Indikaatiot

Sitalopraami- ja essitalopraamilääkityksen hoidon seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyyntöön merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys. Mikäli lääkettä käytetään vain ilta-annostuksena, se tulee mainita. 

Potilaan esivalmistelu

Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteen säilytys jääkaapissa tai huoneenlämmössä 5 vrk. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Tulkinta

Sitalopraami: terapeuttisena alueena pidetään pitoisuutta 150 – 340 nmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 678 nmol/l.

Essitalopraami: terapeuttisena alueena pidetään pitoisuutta 50 – 250 nmol/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 493 nmol/l.

Lisätiedot

Viitearvot perustuvat AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry -suositukseen.

Alihankintalaboratorio: Synlab Suomi

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4258 | S -Sital Ei
4258 | S -Sital Ei