Tulosta

Tutkimus:
SITALOPRAAMI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
22.2.2024

4258 • S -Sital

Johdanto

Sitalopraamia käytetään masennuslääkkeenä sekä paniikki- ja ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa. Sitalopraami kuuluu niin sanottuihin selektiivisiin serotoniinin (5-hydroksitryptaamiini) takaisinoton estäjiin (SSRI), joka imeytyy nopeasti suun kautta otettuna hyötyosuuden ollessa yli 80 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan noin 4 tunnin kuluessa annostelusta ja vakiintunut taso 1-2 viikossa. Eliminaation puoliintumisaika on noin 36 tuntia (vaihteluväli 28-42 tuntia) ja se tapahtuu pääosin maksassa. Päämetaboliitti on desmetyylisitalopraami, joka on neljä kertaa heikompi serotoniinin takaisinoton estäjä kuin sitalopraami. Essitalopraami on sitalopraamin S-enantiomeeri.

Indikaatiot

Sitalopraami- ja essitalopraamihoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta. Muissa indikaatioissa hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

1 ml seerumia

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa 3 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa

Viiteväli

Sitalopraami: hoitoalue 154 – 339 nmol/l. Toksisia oireita saattaa esiintyä pitoisuuden ylittäessä 678 nmol/l.

Essitalopraami: hoitoalue 46 – 246 nmol/l. Toksisia oireita saattaa esiintyä pitoisuuden ylittäessä 493 nmol/l.

Tulkinta

Ikäihmisillä eliminaatio yleensä hidastuu ja pitoisuus voi suurentua jopa nelinkertaiseksi. Myös maksasairauksissa eliminaatio on hitaampaa. 

Toksisiin oireisiin kuuluvat väsymys, univaikeudet, impotenssi ja antikolinergiset oireet (mm. suun kuivuminen, näköhäiriöt, takykardia, virtsaamisvaikeudet, ummetus).