Tulosta

Tutkimus:
TRIMIPRAMIINI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
10.3.2022

3266 • S -Trimip

3266 • S -Trimip

Johdanto

Trimipramiini on trisyklinen masennuslääke. Sillä on lisäksi kohtalainen antikolinerginen ja sedatiivinen vaikutus. Trimipramiinin metaboliitti nortrimipramiini on farmakologisesti aktiivinen. Trimipramiinin eliminaatiovaiheen puoliintumisaika vaihtelee välillä 7 – 30 tuntia (keskimäärin 24 tuntia). Iän myötä ja yliannostustiloissa puoliintumisaika voi pidentyä. Lääkkeen vaaralliset yhteisvaikutukset MAO-estäjien kanssa on huomioitava.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan tavallisesti aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa tai huoneenlämmössä ainakin 5 vrk. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS).

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Tulkinta

Trimipramiinin pitoisuudet seerumissa vaihtelevat yksilöllisesti. Selvää korrelaatiota pitoisuuden ja terapeuttisen vasteen välillä ei kirjallisuudessa ole esitetty.

Terapeuttisella alueella trimipramiinin pitoisuuden katsotaan yleensä olevan 340 – 1000 nmol/l (100 – 290 µg/l).

Virhelähteet

Eräät muut masennuslääkkeet (fluoksetiini, fluvoksamiini, paroksetiini, venlafaksiini) saattavat lisätä trimipramiinipitoisuutta.