Tulosta

Tutkimus:
ERYTROPOIETIINI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
14.3.2024

1339 • S -EPO

4708 • Am-EPO

Johdanto

Erytropoietiini on munuaisten peritubulaarisolujen tuottama glykoproteiinihormoni, joka stimuloi punasolujen muodostusta. Veren alhainen happiosapaine lisää munuaisten erytropoietiinieritystä. Kuljetettavan kokonaishappimäärän lisääntyminen primaarisessa polysytemiassa alentaa erytropoietiinin tuottoa.

Indikaatiot

S -EPO: Polysytemioiden erotusdiagnostiikka. Renaalisen anemian selvittely. Täydentävä jatkotutkimus etiologialtaan epäselvien anemioiden selvittelyssä.

Am-EPO: Sikiön hapenpuutteen toteaminen komplisoituneissa raskauksissa.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Mikäli seerumin erytropoietiinituloksesta halutaan lausunto, lähetetiedoissa tulisi mainita potilaan Hb tai HKR sekä mielellään myös pO2-arvo.PDF::SIVUNVAIHTO

Näyteastia

S -EPO: seerumiputki tai seerumigeeliputki 5/4 ml

Am-EPO: tehdaspuhdas muoviputki 4 ml

Näyte

S -EPO: 1 ml (vähintään 0.8 ml) seerumia. Näyte otetaan klo 7 – 12 välillä ja jos mahdollista, mieluiten klo 8 – 10. Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.

Am-EPO: 2 ml (vähintään 0.5 ml) lapsivettä.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

S -EPO: Näyte säilyy 5 vuorokautta jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Am-EPO: Näyte säilyy viikon jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä, mikäli näyte on perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muutoin kylmälähetys. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen 

Tulos valmiina

S -EPO: viikon kuluessa.

Am-EPO: Tekotiheys alihankintalaboratoriossa on arkipäivisin ja tulos on valmiina 2 työpäivän kuluessa. Kiireellisestä Am-EPO -näytteestä on ilmoitettava alihankintalaboratorioon ensisijaisesti kemistille p. 050 427 1548 tai työpisteeseen p. 040 6517 589. Näiden lisäksi kiireellisyystiedon voi soittaa Huslabin asiakasneuvontaan p. 09 471 72579.

Viiteväli

S -EPO: 4.3 – 29.0 IU/l

Am-EPO
normaali:   alle 3.0 IU/l
raja-alue:  3.0 – 27 IU/l 
kohonnut:  yli 27 IU/l

Tulkinta

Seerumin erytropoietiinituloksen tulkinta riippuu potilaan Hb- tai HKR- ja pO2-arvosta. Mikäli munuaistoiminta on normaali, S -EPO on lisääntynyt anemiassa ja kaikissa tiloissa, joissa vallitsee kudoshypoksia. Jos Hb on normaali tai korkea ja punasolumassa kasvanut, lisääntynyt S -EPO viittaa sekundaariseen ja matala arvo primaariseen (polysytemia vera) erytrosytoosiin. Sen sijaan kuivumisesta johtuva Hb-tason nousu, jossa punasolumassa ei kasva (relatiivinen erytrosytoosi), ei vaikuta S -EPO -tasoon. Normaalilla S -EPO -tasolla ei kuitenkaan ole erytrosytoosissa poissuljennallista tai diagnostista arvoa erytrosytoosin etiologiasta riippumatta. Erytropoietiinilla ei ole todettu merkittävää vuorokausivaihtelua, joskin kirjallisuudessa asiasta on ristiriitaista tietoa. Vakioitu näytteenotto aamulla on kuitenkin suositeltavaa.PDF::SIVUNVAIHTO

Lapsiveden erytropoetiinipitoisuus heijastaa sikiön plasmapitoisuutta, joka korreloi negatiivisesti veren happipitoisuuteen. Am-EPO -pitoisuus on osoittautunut erittäin hyödylliseksi komplisoituneissa raskauksissa sikiön hapenpuutteen toteamisessa. Tällaisia tiloja esiintyy useimmiten äidin insuliinihoitoisen diabeteksen, rhesusimmunisaation, pre-eklampsian ja hypertension yhteydessä, jolloin lapsiveden erytropoetiini on usein korkeampi kuin normaaliraskauksissa. Am-EPO kannattaa määrittää, kun lapsivesipunktio tehdään keuhkojen kypsyyden arvioimiseksi tai hemolyysin arvioimiseksi. Toistuvissa näytteissä todettu nopeasti nouseva pitoisuus on merkki pahenevasta ja sikiön henkeä uhkaavasta tilanteesta.