Tulosta

Tutkimus:
KORTISOLI, VAPAA (vuorokausivirtsasta)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
6.3.2017

2130 • dU-Kors-V

Johdanto

Kortisoli metaboloituu maksassa johdannaisiksi, jotka erittyvät virtsaan glukuronidikonjugaatteina ja vain pieni osa erittyy virtsaan vapaana. Vuorokausivirtsan vapaan kortisolin määritys on erittäin luotettava koe lisämunuaisen kuorikerroksen hyperfunktion diagnostiikassa, koska esimerkiksi lyhytaikaisen stressin ja vuorokaudenajan vaihtelut eivät tule esiin.

Indikaatiot

Cushingin oireyhtymän diagnostiikka

Potilaan esivalmistelu

Kaikkia lääkkeitä on mahdollisuuksien mukaan vältettävä. Tutkimuspyyntöön tulee merkitä tiedot potilaan mahdollisesta glukokortikoidilääkityksestä. Myös karbamatsepiinilääkitys tulee ilmoittaa.

Näyteastia

Tehdaspuhdas muoviputki, 10 ml

Näyte

10 ml vuorokausivirtsaa. Säilöntäaineita ei saa lisätä. Astia säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Vuorokausivirtsa sekoitetaan, tilavuus mitataan ja merkitään myös putkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte toimitetaan alihankintalaboratorioon kylmälähetyksenä. Näyte säilyy jääkaapissa viikon. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa

Viiteväli

30 – 144 nmol

Tulkinta

Vuorokausivirtsan vapaa kortisoli yhdessä seerumin kortisolin kanssa antavat hyvän käsityksen kortisolin tuotannosta. Vuorokausivirtsan vapaan kortisolin määritys soveltuu hyvin Cushingin oireyhtymän diagnostiikkaan, koska lyhytaikainen stressi ja seerumin kortisolipitoisuuden vuorokausivaihtelu eivät vaikuta virtsan arvoihin. Raskauden aikana tavataan kohonneita arvoja. Voimakas munuiasten vajaatoiminta vähentää kortisolin eritystä virtsaan. Virtsan vapaa kortisoli voidaan määrittää myös deksametasonijarrutuskokeen yhteydessä.

Virhelähteet

Näytettä ei kannata ottaa, mikäli veristä vuotoa tulee näytteen sekaan esim. leikkauksen jälkitilan jälkeen. Vuoto aiheuttaa virheellisen korkean tuloksen.