Tulosta

Tutkimus:
SAPPIHAPOT

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
26.5.2021

3379 • S -Sappih

Johdanto

Sappihapot ovat maksan parenkyymisolujen metaboliatuotteita ja eräitä maksan toiminnan herkimpiä indikaattoreita. Maksa erittää sappihapot konjugoituina sappeen ja edelleen suoleen, josta ne suurimmaksi osaksi reabsorboituvat. Portaaliverenkierron kautta pääosa sappihapoista kulkeutuu takaisin maksaan. Maksan toimintahäiriöissä sappihappojen pitoisuus verenkierrossa nousee. Tämä nousu näkyy erityisen hyvin näytteissä, jotka on otettu kaksi tuntia ruokailun jälkeen. Terveillä nousu jää yleensä toteamatta tai se on vähäinen. Vertaamalla paastoarvoja ruokailun jälkeisiin arvoihin saadaan käsitys maksan toiminnasta.

Sappihappopitoisuuden kohoaminen on herkkä raskaushepatoosin indikaattori, ja joskus seerumin sappihappotason nousu voi olla ainoa biokemiallinen merkki raskaushepatoosista.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Maksan toimintahäiriöiden selvittely.

Potilaan esivalmistelu

Suosituksena 10 -14 tunnin paasto näytteenottoa edeltävästi ellei kliininen kysymyksenasettelu toisin edellytä.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Eroteltu seerumi säilyy viikon jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Entsymaattinen fotometria, kineettinen määritys.

Tulos valmiina

Tehdään päivittäin.

Viiteväli

alle 6 µmol/l (paastonäyte)

Tulkinta

Raskauden aikana voidaan käyttää ohjeellisena pitoisuustasoa alle 8 μmol/l.

Seerumin sappihapot kohoavat raskaushepatoosissa, virushepatiitissa, maksakirroosissa, kolestaasissa, hepatosellulaarisessa karsinoomassa, alkoholin ja lääkkeiden aiheuttamissa maksavaurioissa, kystisessä fibroosissa, Reyen syndroomassa ja vastasyntyneen pitkittyneessä ripulissa. Akuutissa hepatiitissa kokonaissappihappojen pitoisuus seerumissa voi olla 300 – 400 -kertainen viitevälin ylärajaan nähden.

Virhelähteet

Mikäli potilaalla on ursodeoksikoolihappolääkitys, lääkkeen vaikutus sappihappotasoon tulee ottaa huomioon. Tulokset voivat tällöin olla virheellisen korkeita, koska ursodeoksikoolihappo tulee myös mitatuksi.