Tulosta

Tutkimus:
FENYTOIINI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
3.2.2022

1243 • S -Fenyt

Omaa tuotantoa

4735 • S -FenytV

Alihankinta

Johdanto

Fenytoiini on epilepsialääke. Peroraalisen annoksen jälkeen huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 3 – 12 tunnin kuluttua, i.m. ja rektaalisen annoksen jälkeen hitaammin. Fenytoiinin puoliintumisaika vaihtelee välillä 6 – 60 tuntia ollen keskimäärin n. 20 tuntia. Vakaa tila saavutetaan 2 – 3 viikon kuluttua hoidon aloittamisesta. Fenytoiinin metaboliaa voivat nopeuttaa tai hidastaa monet muut lääkeaineet.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

S -FenytV: Pyynnön lähete/lisätieto -kohtaan on hyvä merkitä lääkkeen edellinen ottoajankohta ja annos sekä soveltuvin osin muu lääkitys.

Potilaan esivalmistelu

Verinäyte otetaan, mikäli mahdollista, ennen tavanomaista aamuannosta. Fenytoiini-infuusiossa hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.
Käytettäessä fosfenytoiinia (Pro-Epanutin) näytettä ei tule ottaa ainakaan kahteen tuntiin infuusion jälkeen eikä neljään tuntiin lihakseen annetun injektion jälkeen. 

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5/4 ml

Näyte

S -Fenyt: 1 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

S -FenytV: 2 ml seerumia, lapset vähintään 1.2 ml.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteiden säilytys jääkaapissa 4 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

S -Fenyt: Homogeeninen mikropartikkeli-immunomääritys (KIMS). Oma tuotanto.
S -FenytV: PETINIA ultrafiltraation (+25 C) jälkeen. Alihankinta.

Tulos valmiina

S -Fenyt: Arkipäivisin samana päivänä, myrkytysepäilyissä päivystystutkimus.
S -FenytV: 2-3 arkipäivää.

Viiteväli

S -Fenyt: terapeuttinen alue yli 16-vuotiailla 40 – 80 µmol/l ja 16 vuoden ikään asti 20 – 80 µmol/l
S -FenytV: hoitopitoisuus 3 – 10 µmol/l

Tulkinta

Annostus on yksilöllinen ja määräytyy hoitovasteen sekä seerumin fenytoiinipitoisuuden perusteella. Nystagmusta alkaa yleensä esiintyä pitoisuuden ylittäessä 80 µmol/l, ataksiaa tasolla 100-120 µmol/l ja uneliaisuutta, kun pitoisuus on yli 140 µmol/l. 

Vapaan fenytoiinin osuutta voivat nostaa esim. runsaasti proteiineihin sitoutuvat lääkeaineet, uremia, raskaus ja hypoalbuminemia. Mikäli käytetään fosfenytoiinia (Pro-Epanutin) ja näyte otetaan alle kaksi tuntia infuusion lopettamisen tai alle neljä tuntia lihakseen annetun injektion jälkeen, on veressä vielä muuttumatonta fosfenytoiinia. FenytV-menetelmä ristireagoi vain vähäisessä määrin fosfenytoiinin kanssa, joten se mittaa varsin tarkasti fenytoiinia näissäkin tilanteissa, mutta yleisesti menetelmän toistettavuus hoitoalueen alarajalla on vain kohtalainen.