Tulosta

Tutkimus:
HYDROKSIKLOROKIINI JA KLOROKIINI
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
20.6.2023

1640 • S -OHKloro

2087 • S -Kloro

Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä ei tilattavissa

Johdanto

Hydroksiklorokiini ja klorokiini ovat aminokinoliinijohdoksia, joita käytetään mm. malarialääkkeenä ja nivelreuman hoidossa. Lääkkeistä 55 – 65 % on sitoutuneena plasman proteiineihin ja niiden biologinen hyötyosuus peroraalisessa annostelussa on 70 – 80 %. Molemmat ovat akuutisti hyvin myrkyllisiä, isot kerta-annokset (aikuisilla yli 11 g hydroksiklorokiinia tai 3 – 4 g klorokiinia) voivat aiheuttaa kuoleman muutamassa tunnissa.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan juuri ennen seuraavaa lääkeannosta, jotta vältytään imeytymisvaiheen aiheuttamalta virheellisen korkealta tulokselta.

Näyteastia

Seerumiputki 10/9 ml

Näyte

3 ml seerumia, lapset vähintään 2 ml. S -OHKloro on suojattava valolta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa 2-3 vrk, lähetys huoneenlämmössä ja S -OHKloro valolta suojattuna. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

S -OHKloro: Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS)

S -Kloro: Nestekromatografinen (HPLC) 

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Viiteväli

S -OHKloro hoitoalue 0.20 – 1.50 μmol/l
S -Kloro  terapeuttinen alue 20 – 200 µg/l,
  toksisuuden raja yli 500 µg/l

Tulkinta

Hydroksiklorokiinin ja klorokiinin huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 1 – 3 tunnissa. Metabolia tapahtuu pääasiassa maksassa ja erittyminen munuaisten kautta.

Hydroksiklorokiinin eliminaation puoliintumisaika vaihtelee muutamasta vuorokaudesta aina yli kuukauteen. Vakiintuneelle pitoisuustasolle päästään 3 – 5 viikon kuluttua hydroksiklorokiinihoidon aloittamisesta. Klorokiinin alkuvaiheen eliminaation puoliintumisaika on 2 – 6 vrk, mutta terminaalisesti jopa 30 – 60 vrk.

Munuaisten ja maksan vajaatoiminnassa sekä hydroksiklorokiinin että klorokiinin eliminaatio hidastuu ja kumuloitumisriski kasvaa, mikä tulee ottaa huomioon lääkkeiden annostelussa.