Tulosta

Tutkimus:
PAROKSETIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
19.1.2023

1913 • S -Paroks

Johdanto

Paroksetiini on fenyylipiperidiinijohdoksiin kuuluva masennuslääke. Se estää selektiivisesti serotoniinin takaisinottoa presynaptisiin hermonpäätteisiin. Eliminaation puoliintumisaika on 17 ± 3 tuntia ja pitenee iäkkäillä ja maksakirroosissa sekä hitailla metaboloijilla. Metaboliitit eivät ole merkittävässä määrin farmakologisesti aktiivisia. Paroksetiini estää joidenkin lääkeaineiden metaboliaa, ja sen omat pitoisuudet voivat muuttua muiden samanaikaisten lääkkeiden vaikutuksesta. Serotonergisten lääkeaineiden ja/tai neuroleptien samanaikaisessa annostelussa tulee huomioida harvinaisina ilmenevien serotoniinisyndrooman ja pahanlaatuisen neuroleptioireyhtymän riski.

Indikaatiot

Paroksetiinihoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Näyteastia

Seerumiputki 7/6 ml

Näyte

2 ml seerumia 

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS). 

Tulos valmiina

Noin viikon kuluttua.

Viiteväli

Terapeuttinen alue  90 – 360 nmol/l
Toksinen pitoisuus yli 720 nmol/l

Tulkinta

Suurempien tai useampien paroksetiiniannosten myötä lääkkeen puhdistuma pienenee ensikierron metabolian osittaisen saturaation seurauksena, mikä voi johtaa paroksetiinipitoisuuksien suhteettomiin nousuihin. Lääkeaineista mm. karbamatsepiini, rifampisiini, fenytoiini, fenobarbitaali ja fosamprenaviiri/ritonaviiriyhdistelmä alentavat seerumin paroksetiinipitoisuutta ja serotonergiset valmisteet puolestaan nostavat sitä.

Iäkkäillä potilailla sekä maksan tai munuaisten vakavaa toimintahäiriötä sairastavilla saatetaan todeta kohonneita paroksetiinipitoisuuksia veressä, mutta pitoisuudet pysyvät kuitenkin yleensä terveiden aikuisten viitevälin sisällä.

Lisätiedot

Alihankintalaboratorio: Vita Laboratoriot