Tulosta

Tutkimus:
FLEKAINIDI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
20.6.2023

3702 • S -Flekain

Johdanto

Flekainidi on ryhmän 1c-rytmihäiriölääke. Suun kautta otettuna flekainidin hyötyosuus on 90 – 95 %. 40 – 50 % flekainidista sitoutuu plasman proteiineihin. Flekainidin jakautumistilavuus on 5 – 10 l/kg. Se eliminoituu pääosin metaboloitumalla maksassa, n. 30 % erittyy muuttumattomana virtsaan. Terveillä flekainidin puoliintumisaika on keskimäärin n. 14 tuntia (7 – 23 tuntia), mutta pitenee sydämen vajaatoimintaa ja vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla. Eliminaationopeus hidastuu iän myötä.

Indikaatiot

Flekainidihoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan juuri ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

1 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. 

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Viiteväli

0.5 – 2.4 µmol/l

Yli 1.5 µmol/l pitoisuuksilla lisääntyvät sydämeen kohdistuvat sivuvaikutukset.

Tulkinta

Flekainidi metaboloituu maksassa ainakin CYP2D6-entsyymin välityksellä, minkä vuoksi sillä on yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa. Fleikainidin yhtäaikainen käyttö sellaisten lääkeaineiden kanssa, jotka estävät tai indusoivat CYP2D6-entsyymin toimintaa, vaikuttaa flekainidin pitoisuuteen seerumissa. Flekainidi voi lisätä mm. seerumin digoksiinipitoisuutta 15 – 20 %. Entsyymi-induktorit voivat lyhentää ja -inhibiittorit pidentää flekainidin eliminaatiota. Amiodaronin kanssa käytettynä flekainidiannos tulee puolittaa.