Tulosta

Tutkimus:
RISPERIDONI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
20.6.2023

1930 • S -Risper

Johdanto

Risperidoni on bentsoksatsolijohdoksiin kuuluva neurolepti, jota käytetään lähinnä skitsofreniassa ja dementiassa. Se salpaa D2- ja 5HT2-reseptoreita. Risperidoni metaboloituu osittain 9-hydroksirisperidoniksi, jolla on risperidonin kaltaiset farmakologiset vaikutukset. Risperidonin puoliintumisaika pitenee ja puhdistuma pienenee uremiassa ja vanhuksilla.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan juuri ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa 3 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (HPLC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

Vastauksessa ilmoitetaan sekä risperidonin että 9-hydroksirisperidonin pitoisuudet. Risperidonin ja 9-hydroksirisperidonin yhteenlaskettu pitoisuus terapeuttisella alueella on yleensä välillä 50 – 140 nmol/l. Tason 300 nmol/l ylittävä yhteispitoisuus on toksinen.

Tulkinta

Yksikkömuunnoskertoimet
Risperidoni: nmol/l = µg/l x 2.44
9-hydroksirisperidoni: nmol/l = µg/l x 2.35

Koska risperidonin metaboloituminen aktiiviseksi aineenvaihduntatuotteekseen tapahtuu CYP2D6-entsyymin välityksellä, esiintyy aineen imeytymisnopeudessa geneettisistä syistä johtuvaa vaihtelua yksilöiden välillä. CYP2D6:n estäjät kuten esimerkiksi ranitidiini, fluoksetiini ja paroksetiini lisäävät risperidonin biologista hyötyosuutta plasmassa.