Tulosta

Tutkimus:
RISPERIDONI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
22.2.2016

1930 • S -Risper

Johdanto

Risperidoni on bentsoksatsolijohdoksiin kuuluva neurolepti, jota käytetään lähinnä skitsofreniassa ja dementiassa. Se salpaa D2- ja 5HT2-reseptoreita. Risperidoni metaboloituu osittain 9-hydroksirisperidoniksi, jolla on risperidonin kaltaiset farmakologiset vaikutukset. Risperidonin puoliintumisaika pitenee ja puhdistuma pienenee uremiassa ja vanhuksilla.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. 

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, geelitön

Näyte

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys 3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Pakastettuna säilytetty näyte toimitetaan alihankintalaboratorioon tutkittavaksi pakastelähetyksenä.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektometria (HPLC-MS/MS).

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

Vastauksessa ilmoitetaan sekä risperidonin että 9-hydroksirisperidonin pitoisuudet. Risperidonin ja 9-hydroksirisperidonin yhteenlaskettu pitoisuus terapeuttisella alueella on 50-140 nmol/l. Tason 300 nmol/l ylittävät yhteispitoisuudet ovat toksisia.

Tulkinta

Yksikkömuunnoskertoimet: Risperidoni: nmol/l = µg/l x 2.44 9-hydroksirisperidoni: nmol/l = µg/l x 2.35

Koska risperidonin metaboloituminen aktiiviseksi aineenvaihduntatuotteekseen tapahtuu CYP2D6-entsyymin välityksellä, esiintyy aineen imeytymisnopeudessa geneettisistä syistä johtuvaa vaihtelua yksilöiden välillä. CYP2D6:n estäjät kuten esimerkiksi ranitidiini, fluoksetiini ja paroksetiini lisäävät risperidonin biologista hyötyosuutta plasmassa.