Tulosta

Tutkimus:
RISPERIDONI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
18.1.2023

1930 • S -Risper

Johdanto

Risperidoni on bentsoksatsolijohdoksiin kuuluva neurolepti, jota käytetään lähinnä skitsofreniassa ja dementiassa. Se salpaa D2- ja 5HT2-reseptoreita. Risperidoni metaboloituu osittain 9-hydroksirisperidoniksi, jolla on risperidonin kaltaiset farmakologiset vaikutukset. Risperidonin puoliintumisaika pitenee ja puhdistuma pienenee uremiassa ja vanhuksilla.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. 

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, geelitön

Näyte

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys 3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Pakastettuna säilytetty näyte toimitetaan alihankintalaboratorioon tutkittavaksi pakastelähetyksenä.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektometria (HPLC-MS/MS).

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

Vastauksessa ilmoitetaan sekä risperidonin että 9-hydroksirisperidonin pitoisuudet. Risperidonin ja 9-hydroksirisperidonin yhteenlaskettu pitoisuus terapeuttisella alueella on 50-140 nmol/l. Tason 300 nmol/l ylittävät yhteispitoisuudet ovat toksisia.

Tulkinta

Yksikkömuunnoskertoimet: Risperidoni: nmol/l = µg/l x 2.44
9-hydroksirisperidoni: nmol/l = µg/l x 2.35

Koska risperidonin metaboloituminen aktiiviseksi aineenvaihduntatuotteekseen tapahtuu CYP2D6-entsyymin välityksellä, esiintyy aineen imeytymisnopeudessa geneettisistä syistä johtuvaa vaihtelua yksilöiden välillä. CYP2D6:n estäjät kuten esimerkiksi ranitidiini, fluoksetiini ja paroksetiini lisäävät risperidonin biologista hyötyosuutta plasmassa.

Lisätiedot

Alihankintalaboratorio: Vita Laboratoriot