Tulosta

Tutkimus:
OLANTSAPIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
10.4.2017

1900 • S -Olants

Johdanto

Olantsapiini on tienobentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään lähinnä skitsofrenian hoitoon. Olantsapiini metaboloituu maksassa hapettumalla ja konjugoitumalla. N-desmetyyli- ja 2-hydroksi-metaboliiteilla on huomattavasti vähemmän farmakologista vaikutusta kuin olantsapiinilla. Olantsapiinin puoliintumisaika vaihtelee välillä 30-52 tuntia, iäkkäillä henkilöillä ja naisilla eliminaatio on hitaampaa kuin nuoremmilla miehillä.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköisen pyynnön lisätietoihin merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Potilaan esivalmistelu

Näyte tulee ottaa aamulla juuri ennen lääkkeen ottamista.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, geeliputki ei sovellu näytteenottoon.

Näyte

1 ml seerumia, lapset vähintään 500 µl.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa viikon, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Viiteväli

Terapeuttinen alue 65 – 260 nmol/l

Tason 640 nmol/l ylittävät pitoisuudet ovat toksisia.

Tulkinta

Olantsapiinin pitoisuus seerumissa nousee samanaikaisen CYP1A2-estäjän (esim. fluvoksamiinin tai siprofloksasiinin) käytön seurauksena. Mm. karbamatsepiini ja tupakointi laskevat pitoisuutta.