Tulosta

Tutkimus:
OLANTSAPIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
23.2.2024

1900 • S -Olants

Johdanto

Olantsapiini on tienobentsodiatsepiinijohdos, jota käytetään lähinnä skitsofrenian hoitoon. Olantsapiini metaboloituu maksassa hapettumalla ja konjugoitumalla. N-desmetyyli- ja 2-hydroksi-metaboliiteilla on huomattavasti vähemmän farmakologista vaikutusta kuin olantsapiinilla. Olantsapiinin puoliintumisaika vaihtelee välillä 30-52 tuntia, iäkkäillä ja naisilla eliminaatio on hitaampaa kuin nuoremmilla miehillä.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte tulee ottaa aamulla juuri ennen lääkkeen ottamista.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, ei geeliä

Näyte

1 ml seerumia, lapset vähintään 500 µl.PDF::SIVUNVAIHTO

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy huoneenlämmössä 3 vrk ja jääkaapissa viikon, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa

Viiteväli

Terapeuttinen alue 64 – 256 nmol/l

Tason 320 nmol/l ylittävät pitoisuudet ovat mahdollisesti toksisia.

Alin vastattava tulos on 19 nmol/l. Määritysmenetelmän mittausepävarmuus  on n. +/-11%.

Tulkinta

Olantsapiinipitoisuus nousee samanaikaisen CYP1A2-estäjän (esim. fluvoksamiinin tai siprofloksasiinin) käytön seurauksena. Mm. karbamatsepiini ja tupakointi laskevat pitoisuutta.