Tulosta

Tutkimus:
ZUKLOPENTIKSOLI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
23.1.2023

4472 • S -Zuklop

Johdanto

Zuklopentiksoli on tioksanteeniryhmään kuuluva neurolepti. Sitä esiintyy kahtena isomeerinä, cis(Z)- ja trans(E)-klopentiksolina. Näistä cis(Z)-klopentiksoli on farmakologisesti aktiivinen ja sen vaikutus perustuu lähinnä dopamiini D2-reseptorien salpaukseen.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön lähete-/lisätietoihin merkitään potilaan käyttämä muu lääkitys.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, näytettä ei saa ottaa geeliputkeen.

Näyte

2 ml (vähintään 0.5 ml) seerumia.

Suositeltava näyttenottoaika riippuu tutkimuksen tarkoituksesta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa ainakin 5 vrk,  lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa.

Viiteväli

10 – 125 nmol/l

Tulkinta

Suun kautta annetun zuklopentiksolin huippupitoisuus seerumissa saavutetaan keskimäärin 4 tunnissa (vaihteluväli 2 – 12 h). Hyötyosuus on noin 44 %. Lihakseen annetulla zuklopentiksoliasetaatilla huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 24 – 36 tunnissa. Lihakseen injisoitu zuklopentiksolidekanoaatti hydrolysoituu hitaasti zuklopentiksoliksi. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan keskimäärin 36 tunnin (24 – 48 h) kuluttua injektion antamisesta. Näin ollen annostelumuodolla on merkittävä vaikutus farmakokinetiikkaan. Zuklopentiksolin jakautumistilavuus on noin 20 l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin 98 %:sti. Zuklopentiksolin puoliintumisaika seerumissa on noin 20 tuntia. Keskimääräinen systeemipuhdistuma on 0.86 l/min. Erittyminen tapahtuu metaboliitteina pääosin ulosteeseen. Metaboliitit eivät ole neuroleptisesti aktiivisia.

Viitealue yhtenäistetty suosituksen ”Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology” mukaiseksi.

Lisätiedot

Alihankintalaboratorio: Synlab Suomi

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
4472 | S -Zuklop Ei