Tulosta

Tutkimus:
GABAPENTIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
1.11.2022

4630 • S -Gabapen

Johdanto

Gabapentiini on paikallisalkuisen epilepsian ja neuropaattisen kivun hoidossa käytettävä lääkeaine, joka vahvistaa keskushermoston GABAergistä neurotransmissiota. Gabapentiini imeytyy hyvin suolistosta. Lääke ei juurikaan sitoudu plasman proteiineihin ja sen biologinen hyötyosuus vaihtelee annoksesta riippuen. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 2 – 3 tunnissa. Eliminaation puoliintumisaika on annoksesta riippumatonta ja vaihtelee 5 – 7 tunnin välillä. Iäkkäillä henkilöillä ja munuaisten vajaatoiminnassa plasmapuhdistuma pienenee, jolloin gabapentiinin pitoisuus veressä kasvaa. Gabapentiinin aiheuttamat haittavaikutukset ovat yleensä lieviä, ohimeneviä ja annoksesta riippuvia. Tyypillisimpiä gabapentiinin aiheuttamia haittoja ovat väsymys, heikotus, huimaus, nystagmus, tasapainohäiriöt, kaksoiskuvat sekä hermostuneisuus.

Indikaatiot

Lääkehoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyteastia

Seerumiputki 7/6 ml, ei geeliä

Näyte

2 ml seerumia. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys 5 vrk jääkaapissa tai huoneenlämmössä, lähetys huoneenlämmössä. 

Menetelmä

Nestekromatografia-tandem-massaspektrometria (LC-MS/MS)

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

12 – 117 µmol/l (terapeuttinen alue)

Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 146 µmol/l.

Yksikkömuunnoskerroin: µmol/l = mg/l x 5.84 

Lisätiedot

Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018;51(1-02):9-62.