Tulosta

Tutkimus:
GABAPENTIINI

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
18.2.2016

4630 • S -Gabapen

Johdanto

Gabapentiini on paikallisalkuisen epilepsian ja neuropaattisen kivun hoidossa käytettävä lääkeaine, joka vahvistaa keskushermoston GABAergistä neurotransmissiota. Lääke ei juurikaan sitoudu plasman proteiineihin ja sen biologinen hyötyosuus vaihtelee annoksesta riippuen.

Indikaatiot

Gabapentiinihoidon seuranta.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Näyteastia

Seerumiputki 10/9 ml

Näyte

3 ml seerumia.
Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (HPLC-MS/MS). 

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

Hoitoalue: 12 – 120 µmol/l. Tason 150 µmol/l ylittävät pitoisuudet ovat toksisia.

Yksikkömuunnoskerroin: µmol/l = mg/l x 5.84 

Tulkinta

Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 2 – 3 tunnissa. Eliminaation puoliintumisaika on annoksesta riippumatonta ja vaihtelee 5 – 7 tunnin välillä. Iäkkäillä henkilöillä ja munuaisten vajaatoiminnassa plasmapuhdistuma pienenee, jolloin gabapentiinin pitoisuus veressä kasvaa.