Tulosta

Tutkimus:
KUDOSNÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, PIENI KUDOSNÄYTE

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

4054 • Ts-PAD-1

Tiedustelut

Kanta-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pirkanmaa:
Histologian laboratorio p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Pohjanmaa:
Histologian laboratorio p. 06 213 2582
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Histologian laboratorio p. 03 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 731 8838

Indikaatiot

Pienten kudosnäytteiden histologinen diagnostiikka. Nimikkeeseen kuuluvat kaikki sellaiset pienet diagnostiset kudosnäytteet, joille ei ole omaa itsenäistä tutkimusnimikettä. Tutkimus käsittää yhden näytepurkin kudosmateriaalin, mutta samalla pyynnöllä voi tilauksen helpottamiseksi lähettää eritellysti useita kudospurkkeja kerroinmenettelyllä. Tutkimusnimikkeeseen kuuluvat esimerkiksi:

  • Pienen ihokasvaimen tai ihomuutoksen (esim. luomen) merkkilangoin orientoimattomat ihopoistonäytteet, alle 2 cm läpimitta
  • Endoskopioiden yhteydessä otetut pienet biopsianäytteet esim. bronkuksesta tai virtsarakosta
  • Pienet diagnostiset kudosnäytteet esim. temporaaliarteriasta, pleurasta, kurkunpäästä tai suun limakalvoilta
  • Palat siemenjohtimista
  • Muut saman tyyppiset pienikokoiset näytteet

Muutamilla tavallisimmilla paksuneulatyypeillä on oma nimikkeensä, esimerkiksi rintapaksuneula 6144 Ts-PADBrea, prostatapaksuneula 4763 Ts-PADProst. Muiden kudosten paksuneulanäytteille tulisi valita yleinen paksuneulanimike 6274 Ts-PAD-PNB.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Aina on ilmoitettava, mitä kudosta on näytteeksi lähetetty.

Pyydettyyn tutkimukseen voi kuulua aiemmasta Ts-PAD-1 käytännöstä poiketen runsaasti näytepurkkeja. Pyynnössä tulee varmistaa purkkinumeroinnin, ottokohtatiedon ja lähetetekstin yhtenevyys. Jokainen näytepurkki laskutetaan erikseen. Eri näytteenottokohdista otettujen materiaalien yhdistämistä samaan purkkiin ei suositella, koska tämä vaarantaa mahdollisten jatkotoimenpiteiden oikean kohdentamisen.

Näyteastia

10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskorkkinen näytepurkki.

Näyteastioita voi tilata materiaalit@fimlab.fi Keskussaaraaloissa tarvikkeita voi noutaa myös patologian laboratoriosta.

Näyte

Eri anatomisista kohdista otetut näytteet on eriteltävä omiin purkkeihinsa. Näytteiden puristamista ja ruhjomista on vältettävä. Lähetteen ja näytepurkkien tietojen (kappalemäärän) on oltava yhtäpitävät.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

HUOM! Jos näytteestä halutaan selvittää kidekertymä-epäilyä (kihti ym.), ei formaliinia saa käyttää, sillä se sulattaa kihtikiteet. Kihtiepäilyissä näyte lähetetään tuorenäytteenä (ei keittosuolassa) tai sytologisena näytteenä absoluuttisessa etanolissa.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

14 vuorokauden kuluessa. Jos tutkimukselle tulee jatkotutkimuksia, mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa keskimäärin kahden vuorokauden ajan.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Kysymyksenasettelussa pyritään vastaamaan esim.  kasvainsolukon osoittamiseen ja sen luonteen varmentamiseen, tarvittaessa immunohistokemiallisin erityismenetelmin. Tulehduksellisiin tiloihin, kystiin, anatomisiin poikkeavuuksiin otetaan kantaa pienen näytteen antamissa rajoissa.

Virhelähteet

Lausunnon luotettavuutta tyypillisimmin heikentää tarjolla olevan kudoksen niukkuus ja sen morfologinen kärsineisyys (rusentuminen). Fiksaation puutteellisuus ei pienissä kudoskappaleissa ole yleensä rajoittava tekijä.