Tulosta

Tutkimus:
KUDOSNÄYTTEEN HISTOLOGINEN TUTKIMUS, 1-3 ERITELTYÄ PIENTÄ NÄYTETTÄ, SAMAAN KOKONAISUUTEEN KUULUVIA

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
10.8.2021

4054 • Ts-PAD-1

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, puh. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, puh. (03) 311 76559

Kanta-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 629 2148
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio, puh. (03) 819 2439
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, puh. 044 719 5452

Indikaatiot

Pienten kudosnäytteiden histologinen diagnostiikka. Nimikkeeseen kuuluvat kaikki sellaiset pienet diagnostiset kudosnäytteet, joille ei ole omaa itsenäistä tutkimusnimikettä. Pyydettyyn tutkimukseen saa kuulua eriteltyinä korkeintaan kolme biopsiakohtaa sisältävä näyte tai yksi pienen ihokasvaimen poistonäyte. Tutkimusnimikkeeseen kuuluvat esimerkiksi:

  • endoskopioiden yhteydessä otetut pienet biopsianäytteet esim. bronkuksesta tai virtsarakosta
  • pienet diagnostiset kudosnäytteet esim. temporaaliarteriasta, pleurasta, kurkunpäästä tai suun limakalvoilta
  • pienen ihokasvaimen tai ihomuutoksen (esim. luomen) poistonäytteet
  • palat siemenjohtimesta (samalla pyynnöllä)
  • muut samantyyppiset näytteet

Muutamilla tavallisimmilla paksuneulatyypeillä on oma nimikkeensä (esim. rinta 6144 Ts-PADBrea, prostata 4763 Ts-PADProst). Muiden kudosten paksuneulanäytteille tulee valita yleinen paksuneulanimike 6274 Ts-PAD-PNB.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Lähete- tai työdiagnoosi on mainittava. Aina on ilmoitettava, mitä kudosta on näytteeksi lähetetty.

Pyydettyyn tutkimukseen saa kuulua eriteltyinä korkeintaan kolme erilistä biopsiakohdetta (ihossa: stanssibiopsia) tai yksi pieni 1,0 cm tai pienempi ihokappale (veneviiltopoisto). Selvästi yli 1 cm ihon veneviiltokappaleet tulkitaan Ts-PAD-3 tutkimuksiksi.

Jos samalla toimenpideajalla poistetaan esim. useita luomia tavanomaisin veneviiltopoistoin, tarvitaan jokaiselle näytteelle (näytepurkille) oma tutkimuspyyntö. Läheteteksti voi olla näillä sama ja kopioituva, kunhan siinä eritellyt eri purkit ovat selvästi merkitty lähetetekstiä vastaavin materiaalin erottamisen mahdollistavin purkkimerkinnöin.

Pirkanmaa:
Huom! Erillisten tutkimuspyyntöjen näytteenottoajassa tulee olla vähintään 1 minuutin ero, ettei erillisiä pyyntöjä automaattisesti poisteta tuplapyyntöinä.

Näyteastia

10% puskuroitua formaliinia sisältävä tiiviskorkkinen näytepurkki.

Näyteastioita voi tilata materiaalit@fimlab.fi Keskussaaraaloissa tarvikkeita voi noutaa myös patologian laboratoriosta.

Näyte

Eri anatomisista kohdista otetut näytteet on eriteltävä omiin purkkeihinsa. Näytteiden puristamista ja ruhjomista on vältettävä. Lähetteen ja näytepurkkien tietojen (kappalemäärän) on oltava yhtäpitävät.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Formaliinifiksoidut näytteet säilytetään ja toimitetaan laboratorioon huoneenlämpötilassa.

Fiksaatio

10% puskuroitu formaliini.

HUOM! Jos näytteestä halutaan selvittää kidekertymä-epäilyä (kihti ym.), ei formaliinia saa käyttää, sillä se sulattaa kihtikiteet. Kihtiepäilyissä näyte lähetetään tuorenäytteenä (ei keittosuolassa) tai sytologisena näytteenä absoluuttisessa etanolissa.

Menetelmä

Parafiinitekniikka ja tapauskohtaisesti patologin harkinnan mukaan erikoistekniikat.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. Kiireellisenä pyydetty näyte vastataan 2-5 päivän kuluessa, riippuen erikoistekniikoista.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto ja histologinen diagnoosi. Kysymyksenasettelussa pyritään vastaamaan esim.  kasvainsolukon osoittamiseen ja sen luonteen varmentamiseen, tarvittaessa immunohistokemiallisin erityismenetelmin. Tulehduksellisiin tiloihin, kystiin, anatomisiin poikkeavuuksiin otetaan kantaa pienen näytteen antamissa rajoissa.

Virhelähteet

Lausunnon luotettavuutta voi heikentää tarjolla olevan kudoksen niukkuus ja sen morfologinen kärsineisyys (rusentuminen). Fiksaation puutteellisuus ei pienissä kudoskappaleissa ole yleensä rajoittava tekijä.