Tulosta

Tutkimus:
IMPLANTTIMETALLIT 2 (Cr, Co) JA IMPLANTTIMETALLIT 3 (Cr, Co, Ti)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
6.4.2016

9680 • B -CrCo

Tutkimus: Implanttimetallit 2, verestä (sisältää kromin ja koboltin määritykset)

9649 • B -CrCoTi

Tutkimus: Implanttimetallit 3, verestä (sisältää kromin, koboltin ja titaanin määritykset)

9709 • Sy-CrCo

Tutkimus: Implanttimetallit 2, nivelnesteestä (sisältää kromin ja koboltin määritykset)

Johdanto

Koboltti, kromi ja titaani ovat metalleja, joita käytetään kirurgisissa implanteissa. Joissain tilanteissa voi olla aihetta epäillä allergisten tai toksisten reaktioiden syyksi implanttien sisältämiä metalleja.

Indikaatiot

Epäiltäessä toksista tai allergista reaktiota potilaalla, jolla on metallinen implantti. Myös mahdollinen muu altistus kyseisille metalleille on otettava tuloksen tulkinnassa huomioon. Mikäli muu altistus on varmennettavissa, tutkimustulos ei anna oikeaa kuvaa implanttiperäisestä altistuksesta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Tutkimuksissa Implanttimetallit 2, verestä (atk: 9680 B -CrCo) ja Implanttimetallit 3, verestä (atk: 9649 B -CrCoTi) pyyntö riittää; ei paperilähetettä. Poikkeuksena maksusitoumusasiakkaat, joilla paperilähete on edelleen pakollinen.

Tutkimuksessa Implanttimetallit 2, nivelnesteestä (atk: 9709 Sy-CrCo) lähetteenä on Coxan käyttämä Työterveyslaitoksen (TTL) Biomonitorointipalvelujen lähete. 

Näyteastia

Verinäytteen ottoon käytetään erityisesti hivenaineanalyyseihin tarkoitettuja (NH Trace Elements Sodium Heparin) hepariiniputkia.

Näyte

Kokoveri: Ennen varsinaista näytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta, jotta ihon pistokohta ja neula huuhtoutuvat. Varsinainen tutkittava näyte otetaan hivenaineanalyyseihin tarkoitettuun  hepariiniputkeen (Trace Elements Sodium Heparin). Näytteenoton yhteydessä varmistetaan, että näyteputki on kokonaan täyttynyt. Näyte sekoitetaan erittäin huolellisesti antikoagulaation varmistamiseksi.

Mikäli potilaasta otetaan samalla kertaa myös muita verinäytteitä, hivenaineputki otetaan viimeisenä, jolloin ylimääräistä hukkaveriputkea ei tarvitse ottaa.

Nivelneste: Näyte on kontaminaatioherkkä ja näytteenotossa saa käyttää ainoastaan Työterveyslaitoksen toimittamaa erikoispestyä muoviputkea. Näytteenottoon käytetty neula tulee huuhdella ottamalla nivelnestettä ensin ruiskuun noin 1 ml. Tätä näytettä ei käytetä analyysiin. Tämän jälkeen otetaan puhtaalla ruiskulla varsinainen 2 ml nivelnestenäyte, joka siirretään Työterveyslaitoksen erikoisputkeen. Putkeen liimataan potilaan Sy-CrCo-tutkimuspyynnön tunnistetarra.

Mikäli näyte otetaan Kuvantamiskeskuksessa tehtävän niveltutkimuksen yhteydessä, pyytävän osaston tai poliklinikan tulee toimittaa näytteenottotarvikkeet ja pyyntötarra Kuvantamiskeskukseen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Säilytys jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä. Näytteet postitetaan siten, että ne ehtivät TTL:n laboratorioon ennen viikonloppua. Loppuviikosta otetut näytteet säilytetään jääkaapissa viikonlopun yli ja postitetaan maanantaina. 

Nivelnestenäytteen mukana toimitetaan lähetyslista ja Coxan toimittama Biomonitorointilaboratorion paperilähete.

Menetelmä

ICP massaspektrometria. Osa tuloksista tarkistetaan tarvittaessa atomiabsorptiolla.

Tulos valmiina

Implanttimetallit 2 (Cr ja Co), verestä ja nivelnesteestä: Kolmen viikon kuluessa näytteenotosta. Vastauksen tulostusyksikkö on µg/l.

Implanttimetallit 3 (Cr, Co ja Ti), verestä: Kuukauden kuluessa näytteenotosta. Vastauksen tulostusyksikkö on µg/l.

Viiteväli

Analyysi       Altistumattomien viiteraja       Toimenpideraja  
B -Co 0,8 μg/l 7 μg/l
B -Cr 0,8 μg/l 7 μg/l
B -Ti 1 μg/l ei ole asetettu

Tulkinta

Muu altistus (esim. työperäinen tai potilaan käyttämät kromia sisältävät laihdutusvalmisteet) on otettava huomioon verinäytteen tulosta tulkittaessa. B12-vitamiinivalmisteet suurina hoitoannoksina voivat kohottaa veren kobolttipitoisuutta.