Tulosta

Tutkimus:
IMPLANTTIMETALLIT 2 (Cr, Co) JA IMPLANTTIMETALLIT 3 (Cr, Co, Ti)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Päivitetty:
16.4.2024

9680 • B -CrCo

Tutkimus: Implanttimetallit 2, veri (sisältää kromin ja koboltin määritykset)

9649 • B -CrCoTi

Tutkimus: Implanttimetallit 3, veri (sisältää kromin, koboltin ja titaanin määritykset)

9709 • Sy-CrCo

Tutkimus: Implanttimetallit 2, nivelneste (sisältää kromin ja koboltin määritykset)

Johdanto

Koboltti, kromi ja titaani ovat metalleja, joita käytetään kirurgisissa implanteissa. Joissain tilanteissa voi olla aihetta epäillä allergisten tai toksisten reaktioiden syyksi implanttien sisältämiä metalleja.

Indikaatiot

Epäiltäessä toksista tai allergista reaktiota potilaalla, jolla on metallinen implantti. Myös mahdollinen muu altistus kyseisille metalleille on otettava tuloksen tulkinnassa huomioon. Mikäli muu altistus on varmennettavissa, tutkimustulos ei anna oikeaa kuvaa implanttiperäisestä altistuksesta.

Näyteastia

Näytteenottoon käytetään erityisesti hivenaineanalyyseihin tarkoitettuja hepariiniputkia.

Näyte

B -CrCo: 7ml hepariinikokoverta

B -CrCoTi: 2 x 7ml hepariinikokoverta

Ennen varsinaista näytteenottoa otetaan yksi ylimääräinen putki verta, jotta ihon pistokohta ja neula huuhtoutuvat. Varsinainen tutkittava näyte otetaan hivenaineanalyyseihin tarkoitettuun hepariiniputkeen. Näytteenoton yhteydessä varmistetaan, että näyteputki on kokonaan täyttynyt. Näyte sekoitetaan erittäin huolellisesti antikoagulaation varmistamiseksi.

Mikäli potilaasta otetaan samalla kertaa myös muita verinäytteitä, hivenaineputki otetaan viimeisenä, jolloin ylimääräistä hukkaveriputkea ei tarvitse ottaa.


Sy-CrCo: 
Näyte on erittäin kontaminaatioherkkä. Näytteenottoon käytetty neula tulee huuhdella ottamalla nivelnestettä ensin ruiskuun noin 1 ml. Tätä näytettä ei käytetä analyysiin. Tämän jälkeen otetaan puhtaalla ruiskulla varsinainen 2 ml nivelnestenäyte, joka siirretään hivenaineanalyysiin tarkoitettuun hepariiniputkeen. Putkeen liimataan potilaan Sy-CrCo-tutkimuspyynnön tunnistetarra.

Mikäli näyte otetaan Kuvantamiskeskuksessa tehtävän niveltutkimuksen yhteydessä, pyytävän osaston tai poliklinikan tulee toimittaa näytteenottotarvikkeet ja pyyntötarra Kuvantamiskeskukseen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy enintään viikon jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (ICP-MS)

Tulos valmiina

Implanttimetallit 2 (Cr ja Co), veri ja nivelneste: Viikon kuluessa näytteenotosta. 

Implanttimetallit 3 (Cr, Co ja Ti), veri: Kahden viikon kuluessa näytteenotosta.

Viiteväli

Analyysi       Altistumattomien viiteraja       Toimenpideraja  
B -Co 0,5 – 3.9 μg/l 7 μg/l
B -Cr alle 3.7 μg/l 7 μg/l
B -Ti alle 3 μg/l ei ole asetettu

Tulkinta

Muu altistus (esim. työperäinen tai potilaan käyttämät kromia sisältävät laihdutusvalmisteet) on otettava huomioon verinäytteen tulosta tulkittaessa. B12-vitamiinivalmisteet suurina hoitoannoksina voivat kohottaa veren kobolttipitoisuutta.