Tulosta

Tutkimus:
TROPONIINI T
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
6.7.2022

4532 • P -TnT

4532 • P -TnT

Johdanto

Troponiini on kolmesta alayksiköstä koostuva proteiinikompleksi, joka säätelee lihaksen supistumista. Troponiini T sitoo kompleksin tropomyosiinisäikeeseen, troponiini I inhiboi aktomyosiinin ATPaasia ja troponiini C puolestaan sitoo neljä kalsium-ionia säädellen siten säikeen supistumista. Sydänlihaksen troponiini I ja T poikkeavat rakenteeltaan muiden lihasten troponiineista niin paljon, että niitä vastaan tehdyt vasta-aineet ovat erittäin spesifisiä sydänlihakselle. TnT-pitoisuus kohoaa rintakipukohtauksen jälkeen, saavuttaa huippuarvonsa 12 – 16 tunnin kuluttua ja pysyy koholla jopa 14 vuorokautta.

Indikaatiot

Sydäninfarktin diagnostiikka.

Näyteastia

Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy huoneenlämmössä 12 tuntia ja jääkaappilämpötilassa vuorokauden. Pidempiaikainen ja enimmillään vuoden kestävä säilytys pakastettuna, näytteen saa pakastaa vain kerran.

Menetelmä

Elektrokemiluminesenssi (ECLIA)

Tulos valmiina

Päivystystutkimus

Viiteväli

alle 15 ng/l (terveiden henkilöiden 99. persentiilin yläraja on 14 ng/l)

Tulkinta

Infarktidiagnostiikassa kohonnut pitoisuus voidaan havaita jo 2 – 4 tunnin kuluttua rintakivun alkamisesta ja troponiini T soveltuu hitaan pitoisuuslaskun vuoksi myös ns. vanhojen infarktien toteamiseen. TnT tulee tutkia tulonäytteestä ja 1‐3 tunnin kuluttua ensimmäisestä näytteestä, jos potilaan kliininen tila ja taudinkuva viittaavat sydäntapahtumaan.

Potilaalla on sydäninfarkti, jos sepelvaltimotautikohtaukseen sopivan taudinkuvan yhteydessä todetaan kahdessa peräkkäisessä näytteessä TnT-pitoisuuden suureneminen tai pieneneminen ja vähintään toinen arvoista ylittää 99. persentiilin mukaisen päätösrajan 14 ng/l.

1 tunnin protokolla ja menetelmään perustuvat raja-arvot.

  • Poissulkeva (rule-out), jos alkuarvo on < 5 ng/l ja oireiden alusta 3 tuntia
  • Poissulkeva (rule-out), jos alkuarvo on < 12 ng/l ja muutos 1 tunnin kohdalla < 3 ng/l
  • Positiivinen (rule-in), jos alkuarvo ≥ 52 ng/l
  • Positiivinen (rule-in), jos alkuarvo muuttuu tunnissa ≥ 5 ng/l
  • Muut seurantaryhmään (observe)

2 tunnin protokolla ja menetelmään perustuvat raja-arvot.

  • Poissulkeva (rule-out), jos alkuarvo on < 5 ng/l ja oireiden alusta 3 tuntia
  • Poissulkeva (rule-out), jos alkuarvo on < 14 ng/l ja muutos 2 tunnin kohdalla < 4 ng/l
  • Positiivinen (rule-in), jos alkuarvo ≥ 52 ng/l
  • Positiivinen (rule-in), jos alkuarvo muuttuu 2 tunnissa ≥ 10 ng/l
  • Muut seurantaryhmään (observe)

(Lähde: Sepelvaltimotautikohtaus: Käypä hoito -suositus, 2022)

Menetelmä on herkkä ja spesifinen sydänlihaksen troponiini T:lle, joten mahdollinen luurankolihaksista peräisin oleva troponiini ei häiritse. Kohonneita arvoja ilmenee myös muissa tiloissa kuten sydämen vajaatoiminnassa, keuhkoemboliassa, kardiomyopatiassa, myokardiitissa, sydämen kontuusiossa ja kardiotoksista lääkitystä käytettäessä. Lisäksi munuaisten vajaatoiminnassa esiintyy yleisesti kohonneita pitoisuuksia johtuen troponiini T:n eliminaation häiriintymisestä. Pitoisuusmuutoksen huomiointi lisää määrityksen kykyä erottaa akuuttiin sydänlihasvaurioon liittyvä troponiinipäästö kroonisen sairauden aiheuttamasta jatkuvasti suurentuneesta troponiinipitoisuudesta.