Tulosta

Tutkimus:
HYDROKSIKARBATSEPIINI (10-)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
12.5.2022

3957 • S -OHKarba

Sisältää myös osatutkimuksen 3097 S -OKarba

Johdanto

Okskarbatsepiini (OKarba, esim. Trileptal R) on epilepsialääke, joka rakenteeltaan muistuttaa karbamatsepiinia. Lääke imeytyy hyvin ja metaboloituu maksassa nopeasti aktiiviseksi metaboliitiksi 10-hydroksikarbatsepiiniksi. Tämän puoliintumisaika on n. 9 – 12 tuntia ja huippupitoisuus saavutetaan 4-8 tunnin kuluessa lääkkeen annosta. Okskarbatsepiinihoidossa tasapainotila saavutetaan noin 2-3 vuorokauden kuluttua hoidon aloittamisesta.

Indikaatiot

Okskarbatsepiinihoidon seuranta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyynnön Lähete-kohtaan tulee merkitä lääkkeen edellinen ottoajankohta ja annos sekä soveltuvin osin muu lääkitys.

Potilaan esivalmistelu

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml, geelitön

Näyte

1 ml seerumia, lapsilta riittää 0.6 ml.

Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi sentrifugoidaan heti hyytymisen jälkeen ja erotellaan puhtaaseen putkeen.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy jääkaapissa 3 vrk, lähetys alihankintalaboratorioon huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Nestekromatografia (HPLC).

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Viiteväli

Hoitoalue
S -OHKarba  20 – 120 µmol/l

S -OKarba    alle 12 µmol/l

Tulkinta

Samanaikainen triatsolaamin tai fenobarbitaalin käyttö häiritsevät määritystä.