Tulosta

Tutkimus:
NEURONAALISET AUTOVASTA-AINEET
näytä tutkimukset

Luokitus:
Patologia

Käyttöönottopäivä:
21.3.2022

6302 • Li-CnAb

6303 • S -CnAb

6302 • Li-CnAb

6303 • S -CnAb

Tiedustelut

Pirkanmaa:
Tekniset ohjeet: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, histologian laboratorio, p. (03) 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Fimlabin Pirkanmaan keskuslaboratorio, patologian toimisto, p. (03) 311 76559
Tulkintaan liittyvät kysymykset: oyl Hannu Haapasalo, p. (03) 311 76560

Kanta-Häme:
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, p. (03) 629 2146

Päijät-Häme:
Näytepyynnöt ja -vastaukset: Patologian toimisto, p. 044 719 5452

Indikaatiot

Epäily paraneoplastisesta neurologisesta oireesta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Ulkopuolisten yksiköiden tutkimuspyyntö tehdään käyttäen tarkoitukseen laadittua lomaketta, joka löytyy Fimlabin internet-sivuilta. (Palvelut – Palvelut ammattilaisille – Lähetteet ja lomakkeet)

Ulkopuolisesta ja sisäisestä ähetteestä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista (esimerkiksi syöpäsairaudet), neurologisesta statuksesta ja lähete- tai työdiagnoosi.

Näyteastia

Seeruminäyte: seerumigeeliputki 5/4 ml. Selkäydinnestenäyte (likvori): tehdaspuhdas tai steriili kierrekorkillinen muoviputki 3-10 ml.

Näyte

Tarvittava seerumimäärä on 1 – 2 ml. Seerumi erotetaan geelin päältä mahdollisimman pian.

Tarvittaessa tutkimus voidaan tehdä myös likvorista (2ml).

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteen säilytys jääkaapissa, lähetys kylmäkuljetuksena (+4 C).  Osoite: Fimlab Laboratoriot Oy, 5009400, 31006 VASTAUSLÄHETYS

Ennen näytteen postitusta on varmistettava, että näyte on perillä Fimlabissa viiden vuorokauden sisällä (ei viikonloppuna), jolloin näytteen voi lähettää jääkaappilämpötilassa. Muussa tapauksessa näyte pakastetaan ja lähetetään siten, ettei näyte pääse sulamaan kuljetuksen aikana.

Fiksaatio

Näytettä ei fiksoida.

Menetelmä

Immunohistokemia (seerumin/likvorin reagointi humaanin hermokudoksen kanssa). Kaikista näytteistä tehdään immunoblottaus.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. Kiireellisenä pyydetty näyte vastataan 3-5 päivän kuluessa.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. Immunohistokemian jälkeen jokaisen näytteen löydökset varmennetaan immunoblottauksella. Tulkinnan tekee neuropatologi.

Lausunnolla huomioidaan seuraavat: HuD, Yo, Ri, CV2, Amphiphysiini, Ma1, Ma2, SOX1, Tr, Zic4, GAD65, PKCƔ, Recoverin, Titin.

Virhelähteet

Seerumin hemolyysi ja väärä säilytys haittaavat tulkintaa.