Tulosta

Tutkimus:
NEURONAALISET AUTOVASTA-AINEET
näytä tutkimukset

Luokitus:
Patologia

Päivitetty:
12.3.2024

6302 • Li-CnAb

6303 • S -CnAb

Tiedustelut

Pirkanmaa ja Keski-Suomi:
Histologian laboratorio, p. 03 311 76549
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 041 7316 325

Kanta-Häme:
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 03 629 2146

Pohjanmaa:
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 06 213 2581

Päijät-Häme:
Näytepyynnöt ja -vastaukset ammattilaisille, toimisto p. 044 719 5452

Indikaatiot

Epäily paraneoplastisesta neurologisesta oireesta.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Ulkopuolisten yksiköiden tutkimuspyyntö tehdään käyttäen tarkoitukseen laadittua lomaketta, joka löytyy Fimlabin internet-sivuilta. (Palvelut – Palvelut ammattilaisille – Lähetteet ja lomakkeet)

Ulkopuolisesta ja sisäisestä ähetteestä tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista (esimerkiksi syöpäsairaudet), neurologisesta statuksesta ja lähete- tai työdiagnoosi.

Näyteastia

Seeruminäyte: seerumigeeliputki 5/4 ml. Selkäydinnestenäyte (likvori): tehdaspuhdas tai steriili kierrekorkillinen muoviputki 3-10 ml.

Näyte

Tarvittava seerumimäärä on 1 – 2 ml. Seerumi erotetaan geelin päältä mahdollisimman pian.

Tarvittaessa tutkimus voidaan tehdä myös likvorista (2ml).

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteen säilytys jääkaapissa, lähetys kylmäkuljetuksena (+4 C).  Osoite: Fimlab Laboratoriot Oy, 5009400, 31006 VASTAUSLÄHETYS

Ennen näytteen postitusta on varmistettava, että näyte on perillä Fimlabissa viiden vuorokauden sisällä (ei viikonloppuna), jolloin näytteen voi lähettää jääkaappilämpötilassa. Muussa tapauksessa näyte pakastetaan ja lähetetään siten, ettei näyte pääse sulamaan kuljetuksen aikana.

Fiksaatio

Näytettä ei fiksoida.

Menetelmä

Immunohistokemia (seerumin/likvorin reagointi humaanin hermokudoksen kanssa). Kaikista näytteistä tehdään immunoblottaus.

Tekotiheys

Arkipäivisin kaksi kertaa viikossa.

Tulos valmiina

14 vuorokauden kuluessa.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto. Luotettavan tulkinnan edellytyksenä on hyvä lähete ja edustava näyte. Immunohistokemian jälkeen jokaisen näytteen löydökset varmennetaan immunoblottauksella. Tulkinnan tekee neuropatologi.

Lausunnolla huomioidaan seuraavat: HuD, Yo, Ri, CV2, Amphiphysiini, Ma1, Ma2, SOX1, Tr, Zic4, GAD65, PKCƔ, Recoverin, Titin.

Virhelähteet

Seerumin hemolyysi ja väärä säilytys haittaavat tulkintaa.

Lisätiedot

Muut alueet, Keski-Suomi ja Fimlabin ulkopuoliset alueet tiedustelut Tampereen laboratorioon/toimistoon.