Tulosta

Tutkimus:
ADRENOKORTIKOTROPIINI (ACTH) -KOE, LYHYT aikuiset (R1), lapset (RL) ja mini ACTH
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Käyttöönottopäivä:
19.6.2018

1001 • Pt-ACTH-R1

5060 • Pt-ACTH-RL

4938 • Pt-ACTH-Rm

Johdanto

Koe on tarkoitettu yksinkertaiseksi ja nopeaksi lisämunuaiskuoren toimintakokeeksi, joka voidaan tehdä myös polikliinisesti. Kokeessa stimuloidaan lisämunuaisen kuorikerrosta ACTH:lla ja vaste todetaan määrittämällä plasman kortisoli. Stimulaatioon käytetään synteettisiä tetrakosaktideja.

Indikaatiot

Seulontakoe primaarisen ja sekundaarisen lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan diagnostiikassa.

Potilaan esivalmistelu

Kaikki paitsi ehdottoman välttämättömät lääkkeet tulisi lopettaa vähintään vuorokautta ennen koetta, mikäli se kliinisesti arvioiden on mahdollista toteuttaa potilaan terveyttä vaarantamatta. Spironolaktoni tulisi tauottaa viikkoa ennen näytteenottoa. Deksametasoni ei häiritse koetta. Paastoa ei tarvita. Rasittavia tutkimuksia ei saa tehdä samanaikaisesti.

Näyteastia

Litiumhepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa P -Korsol määritystä varten kullakin näytteenottokerralla.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näytteen voi lähettää huoneenlämmössä. Erotettu plasma säilyy jääkaappilämpötilassa viikon ajan. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. Näytteen saa pakastaa vain kerran.

Menetelmä

P -Korsol: elektrokemiluminesenssi (ECLIA).

Aikuiset:
Ennen ACTH:n antoa potilaalta otetaan nollaverinäyte. Sen jälkeen annetaan 0.25 mg tetrakosaktidia lihakseen. Otetaan verinäytteet 30 ja 60 min kuluttua.

Lapset:
Ennen ACTH:n antoa potilaalta otetaan nollaverinäyte. Sen jälkeen annetaan tetrakosaktidia 0.15 mg/m2 laskimoon. Otetaan näytteet 60 ja 120 min kuluttua.

Pieniannoksinen miniACTH-koe lapsilla:
Ennen ACTH:n antoa potilaalta otetaan nollaverinäyte. Sen jälkeen annetaan tetrakosaktidiliuosta 0.25 μg/ml (esilaimennos) 1 μg/ 1.73 m2. Näytteet otetaan 30 min ja mahdollisesti 60 min kuluttua.

Tulos valmiina

Toimintakokeeseen liittyvät kortisolivastaukset ovat valmiina yhden arkipäivän kuluessa kokeen päättymisestä.

Viiteväli

P -Korsol (perustaso) 170 – 500 nmol/l

HUOM. Kortisolin määritysmenetelmässä tapahtunut reagenssi- ja viitearvomuutos 7.10.2015, mikä laskenut tulostasoa 20 – 30 %.

ACTH-R1, aikuiset:
Aamukortisolitaso yli 250 nmol/l käytännössä poissulkee hypokortisolismin. Kokeessa 60 min pitoisuus tulisi olla vähintään 420 nmol/l. Estrogeenivalmisteita käyttävillä naisilla raja-arvot ovat vähintään 80 nmol/l suurempia.

ACTH-RL, lapset
120 min ja perustason välinen erotus on vähintään 165 nmol/l ja 120 min pitoisuus on vähintään 530 nmol/l.

ACTH-Rm, lapset:
Lasten minimiannoksisessa ACTH-kokeessa perustason tulisi olla yli 90 nmol/l ja riittävänä vasteena 30 min kohdalla pidetään arvoa vähintään 210 nmol/l.

Tulkinta

Primaarisessa lisämunuaiskuoren vajaatoiminnassa vaste puuttuu. Sekundaarisessa lisämunuaiskuoren vajaatoiminnassa (esim. hypopituitarismissa tai pitkäaikaisen glukokortikoidihoidon seurauksena) vaste on matala tai puuttuu.

Lisätiedot

Vakavaa Addisonin tautia epäiltäessä koe on suoritettava deksametasonisuojauksessa (annostus: 0.5 mg x 4).