Tulosta

Tutkimus:
ADRENOKORTIKOTROPIINI (ACTH) -KOE, LYHYT aikuiset (R1), lapset (RL) ja miniannos (Rm)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Päivitetty:
2.1.2023

1001 • Pt-ACTH-R1

5060 • Pt-ACTH-RL

4938 • Pt-ACTH-Rm

Johdanto

Koe on tarkoitettu yksinkertaiseksi ja nopeaksi lisämunuaiskuoren toimintakokeeksi, joka voidaan tehdä myös polikliinisesti. Kokeessa stimuloidaan lisämunuaisen kuorikerrosta ACTH:lla ja vaste todetaan määrittämällä plasman kortisoli. Stimulaatioon käytetään synteettisiä tetrakosaktideja.

Indikaatiot

Seulontakoe primaarisen ja sekundaarisen lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan diagnostiikassa.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pirkanmaalla näytteenoton tilaus viimeistään edellisenä päivänä poliklinikkalaboratoriosta, p. 03 311 76429 tai 03 311 77508 ja lasten polikliinisten toimintakokeiden tilaus, p. 03 311 76136.

Kanta-Hämeessä osastojen näytteenoton tilaus arkisin klo 8 – 15, p. 041 732 0860.

Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä polikliinisten potilaiden näytteenotto tilataan etukäteen laboratorion ajanvarausjärjestelmään.

Potilaan esivalmistelu

Kaikki paitsi ehdottoman välttämättömät lääkkeet tulisi lopettaa vähintään vuorokautta ennen koetta, mikäli se kliinisesti arvioiden on mahdollista toteuttaa potilaan terveyttä vaarantamatta. Spironolaktoni tulisi tauottaa viikkoa ennen näytteenottoa. Deksametasoni ei häiritse koetta. Paastoa ei tarvita. Rasittavia tutkimuksia ei saa tehdä samanaikaisesti.

Näyteastia

Li-hepariinigeeliputki 5/3 ml

Näyte

1 ml (vähintään 0.5 ml) plasmaa jokaisella näytteenottokerralla.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte säilyy eroteltuna jääkaappilämpötilassa 7 vrk, minkä sisällä lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Elektrokemiluminesenssi (ECLIA)

Pt-ACTH-R1:
Ennen ACTH:n antoa potilaalta otetaan nollaverinäyte. Sen jälkeen annetaan 0.25 mg tetrakosaktidia. Kortisolinäytteet otetaan 30 ja 60 min kuluttua.

Pt-ACTH-RL:
Ennen ACTH:n antoa potilaalta otetaan nollaverinäyte. Sen jälkeen annetaan tetrakosaktidia 0.15 mg/m2. Kortisolinäytteet otetaan 60 ja 120 min kuluttua.

Pt-ACTH-Rm:
Ennen ACTH:n antoa potilaalta otetaan nollaverinäyte. Sen jälkeen annetaan tetrakosaktidiliuosta 0.25 μg/ml (esilaimennos) 1 μg / 1.73 m2. Kortisolinäyte otetaan 30 min ja tarvittaessa myös 60 min kuluttua.

Tulos valmiina

Toimintakokeeseen liittyvät kortisolivastaukset ovat valmiina yhden arkipäivän kuluessa kokeen päättymisestä.

Tulkinta

Pt-ACTH-R1:
Aamukortisolitaso yli 250 nmol/l käytännössä poissulkee hypokortisolismin. Kokeessa 60 min pitoisuus tulisi olla vähintään 420 nmol/l. Estrogeenivalmisteita käyttävillä naisilla raja-arvot ovat vähintään 80 nmol/l suurempia.

Pt-ACTH-RL
120 min ja perustason välinen erotus on vähintään 165 nmol/l ja 120 min pitoisuus on vähintään 530 nmol/l.

Pt-ACTH-Rm:
Lasten miniannoksisessa ACTH-kokeessa riittävänä vasteena 30 min kohdalla pidetään kortisolipitoisuuden nousua joko vähintään ikäsidonnaisen viitevälin yläkolmannekseen tai tasolle 300 nmol/l. Tulkinta tapahtuu ikä ja kliininen tilanne huomioiden.

Primaarisessa lisämunuaiskuoren vajaatoiminnassa vaste puuttuu. Sekundaarisessa lisämunuaiskuoren vajaatoiminnassa (esim. hypopituitarismissa tai pitkäaikaisen glukokortikoidihoidon seurauksena) vaste on matala tai puuttuu.

Lisätiedot

Vakavaa Addisonin tautia epäiltäessä koe on suoritettava deksametasonisuojauksessa (annostus: 0.5 mg x 4).